דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
תפריט נגישות
תפריט שפות
רכבת ישראל
  • מטיילים עם הרכבת

מכרזי רכבת ישראל

הנך עומד לצפות ברשימת המכרזים של רכבת ישראל המוצגים לנוחיותך בלבד. הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שנמסרו ע"י רכבת ישראל למציעים. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא נרכשו מרכבת ישראל, או נמסרו בפועל על ידה, עלולה להיפסל.
הנוסח המחייב הנו הנוסח המופיע בטופסי המכרז, שנמסרו למציע בפועל על ידי רכבת ישראל.

 

מכרזי הרכבת מתפרסמים בעיתונות הארצית ובאתר זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום באתר האינטרנט לנוסח הפרסום בעיתון,יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח הקובע. בכל מקרה של סתירה בין נוסח הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

 

מסמכי מכרז אשר לא ניתן יהיה להמציאם באתר האינטרנט, יומצאו ברכבת ישראל, תחנת רכבת ת"א מרכז ע"ש סבידור לשעבר ארלוזרוב, אגף רכש והתקשרויות, בתאום מראש, תמורת תשלום סביר בהתאם לעלות הדפסתם.
 

לפרטים נוספים - צור קשר

לפרטים אודות רכישת מכרזים / לעיון מוקדם במסמכי המכרז בלבד, ניתן לפנות אלינו בימים א' עד ה', בין השעות 09:00 עד 15:00 למעט בחגים וערבי חג.
 

אגף רכש והתקשרויות

תחנת רכבת ת"א מרכז ע"ש סבידור, תל אביב.
טל': 03-6937560 או 03-6937570 פקס: 03-6937416

 
אגף רכש והתקשרויות/מחלקת רכש פנים
מתחם הרכבת שליד תחנת חוצות המפרץ
טל': 04-8564613 פקס: 04-8564637
 
 

יחידת המסחר
מתחם הפיתוח העסקי של רכבת ישראל במתחם תחנת הרכבת תל אביב מרכז-ע"ש סבידור (שלמה סיקסט לשעבר) - רח' 1285 בתוכנת הניווט - לפני הירידה לכיוון איילון דרום מימין לכביש.
טל': 03-6937553 פקס: 03-6937946

 

חטיבת פיתוח עסקי
מתחם הפיתוח העסקי של רכבת ישראל במתחם תחנת הרכבת תל אביב מרכז-ע"ש סבידור (שלמה סיקסט לשעבר) - רח' 1285 בתוכנת הניווט - לפני הירידה לכיוון איילון דרום מימין לכביש.
טל': 03-6937489 פקס: 03-6937946
 

 

 

 

תפריט פעולות