אחראי/ת תחום אבטחת מידע

​הגשת מועמדות באמצעות כניסה לקישור: 

https://iamjobs.adam-milo.co.il/job.aspx?jid=3Rm/bgRfBPg=&AppMail=KD1gwK/CUR3ryL5dQbzD8LVlMpI5znEf