​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מנהל/ת תוכניות עבודה

מספר משרה 50257972

 • ​הנחיית היחידות בבניית תוכנית עבודה שנתית
 • סיוע בתכנון לוח הזמנים לגיבוש תוכנית העבודה לשנה הבאה ולחומש הקרוב.
 • איסוף נתונים רלוונטיים מהיחידות השונות וגיבוש תמונת מצב רוחבית ובין ארגונית
 • בניית מדדי בקרה השוואתים בין היחידות (לדוגמא עמידה וניצול תקציב)
 • בחינת הנתונים למציאת דרכי התייעלות ומקסום פוטנציאל בראייה כוללת.
 • ניתוח חלופות, יתרונות וחסרונות וממליץ על דרכי פעולה.
 • אחריות להגדרה משותפת של מדדים חטיבתיים וקישורם ליעדים הארגוניים ולתמרוץ הניתן בגינם

*מיקום המשרה : לוד

על כותרת כותרת כותרת כותרת

פועל/ת עיתוק וסיווט

מספר משרה 170415

 • אחריות לביצוע פעולות עיתוק וסיווט בשטח המוסך, הכנת המסלולים לתנועת הנייד
 • תדלוק קטרים וקרונות ניהוג
 • ריקון ומילוי מים מערכי רכבות הנוסעים
 • הוספת חול בהתאם לצורך למערכות הנייד
 • לווי רגלי של קטרי הנייד לצורך ביצוע בדקים 



על כותרת כותרת כותרת כותרת

דרוש/ה ממונה גיהות, קרינה וניטור

מספר משרה 294

אחראי/ת בתחום איכות הסביבה בתחומי קרינה, שפכים וניטור סביבתי,  טיפול במפגעים ואיסוף מידע סביבתי בהתאם לצרכי החטיבה והארגון.

 • אחריות רוחבית בתחום איכות הסביבה על כלל מתחמי הרכבת, דגש על איסוף מידע
 • מענה בכל תחום החשמל (קרינת החשמל ELF) לקראת חשמול הרכבת ניהול וביצוע סימולציות  ובקרה לקווים המחושמלים לאורך קווי הרכבת ובמתחמים
 • מענה בכל תחום הגהות הסביבתית ואכיפה סביבתית, ניתוח ועיבוד הממצאים לכדי גיבוש המלצות לטיפול בחטיבות התפעולית והוצאת הנחיות
 • מהווה מרכז ידע לכל החברה בתחום הסביבה, הגהות הסביבתית בריאותית (רוב הפעילות תתרכז במנהרות ובמתחמי הרכבת), כולל קיום הדרכות בתחומי איכה"ס בדגש מים, שפכים קרינה, תקנות וחוקים בתחום הסביבה
 • ניהול ומעקב על כלל נתוני הסביבה במטה ובמתחמי הרכבת לאיסוף המידע הסביבתי 
על כותרת כותרת כותרת כותרת

טכנאי/ת מכונות

מספר משרה 2805

ביצוע עבודות אחזקה (שוטפת, מונעת ושבר) בכלי הצמ"ה השונים במתחם מוסך צמ"ה ולאורך קווי המסילה בהתאם להנחיות הממונים ובכפוף לצרכי החטיבה, הוראות החוק וכללי הבטיחות הנהוגים ברכבת.


על כותרת כותרת כותרת כותרת

מנהל/ת טכנולגויות סייבר מערכות איתות ותקשורת

מספר משרה 275

​      מהוה גורם מוסמך של חברת רכבת ישראל בתחום הגנת הסייבר
       במערכות איתות ותקשורת, ביחידת הסייבר.

 • פעילות פרואקטיבית/מחקרית לאיתור טכנולוגיות הגנה קיימות בארץ ובעולם, למזעור איומי הסייבר על רכבת ישראל.
 •  הגדרה, הנחייה והטמעה של טכנולוגיות סייבר בתשתיות איתות ותקשורת ומתן פתרונות טכנולוגיים ובכלל זה : ציודי תקשורת, מערכת האיתות הנוכחית והעתידית של רכבת ישראל, תשתית התקשורת של מערכת האיתות (GSMR), בקרי SCADA של מע' איתות וכדומה.
 •  ייזום ופיתוח תהליכי עבודה בתחום הגנת הסייבר עם גורמים רלוונטיים ברכבת ישראל וספקיה בארץ ובחו"ל.
 •  שיקוף מצב הגנת הסייבר ברכבת ישראל אל מול הדירקטוריון, הנהלה, ספקים וכל גורם רלוונטי אחר ככל שיידרש – וייזום רעיונות לשיפור.
 •  שימוש בתקינה לאומית ובין-לאומית על פי הצורך.
 •  בנייה והצגה של הערכות סיכון למערכות האיתות ברכבת ישראל וספקיה, וזאת בהתאם למתודולוגיות מקובלות בתחום.

על כותרת כותרת כותרת כותרת

מהנדס/ת תכנון איתות

מספר משרה 266

· תכנון תוכניות איתות וכבלים לקטעים ולמחסומים
· פיקוח על גורמי ביצוע (קבלנים ועובדי רכבת)
· בדיקת מפרטים טכניים, שרטוטים, כתבי כמויות ותוכניות לביצוע תשתיות תקשורת
· ביצוע תוכניות איתות וכבלים לקטעים ולתחנות חדשות
· הכנת ובדיקת תרשימים של מערכות איתות בתוכנות Autocad , Designer.
· תיאום מתכננים חיצוניים לתחום האיתות והמחסומים
· תיאום עבודות פיתוח והרחבה במערכות איתות ומחסומים
· השתתפות בוועדות רלוונטיות
· הכנת כתבי כמויות, כולל מחירי אומדן לעבודות איתות
· קיום ממשק עבודה עם גורמי חוץ כגון : קבלנים ועם גורמי פנים רכבתיים


על כותרת כותרת כותרת כותרת

מנהל/ת פרויקטים רכבתיים

מספר משרה 50255579

 • ניהול והובלת פרויקטים הנדסיים מול חברות הניהול, מתכננים ומערך ספקים בתיאום עם גורמי הרכבת וגורמי חוץ , תוך עמידה ביעדי לו"ז, תקציב ואיכות.
 • ניהול הקשר עם חברת ניהול הפרויקט.
 • ניהול התכנון והביצוע.
 • ניהול הפרוייקט במערכת ה-SAP
 • קידום הפרויקט והסרת חסמים.
 • ניהול מקצועי של מפקחי פרויקטים.



על כותרת כותרת כותרת כותרת

מוביל/ת תחום פיננסי במערכות מידע

מספר משרה 261

אחראי/ת על מערכות מידע פיננסיות (במערכת SAP) ויישום המודולים שבאחריותו/ה .

 התפקיד כולל:

 • יישום המודולים שבאחריותו/ה , ניתוח ואפיון כלי דיווח (BI), מידע ניהולי למשתמשים.
 • ייזום תהליכים לשיפור, ניתוח צרכים, הכנת מסמכי אפיון, פתרון בעיות.
 • הכנת תכניות עבודה.
 • בקרה על עמידה ביעדי איכות, לו"ז ותקציב.
 • ניהול ממשקי עבודה מול כל הגורמים הרלוונטיים .
 • הפקת דוחות סטאטוס תקופתיים בתחומי אחריותו ואו על פי דרישה. 
על כותרת כותרת כותרת כותרת

​​