​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

סמנכ"ל משאבי אנוש

מספר משרה 2765

​אחריות לקביעת המדיניות ויישומה בתחומים הקשורים להון האנושי בחברה; תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי;  עיצוב וגיבוש מדיניות ונהלים; ניהול מערכת יחסי העבודה מול ארגון העובדים ועיצוב התרבות הארגונית

על כותרת כותרת כותרת כותרת

​​