​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

סמנכ"ל/ית משאבי אנוש

מספר משרה 2817

​עדכון מועד הגשת מועמדות 

אחריות לקביעת המדיניות ויישומה בתחומים הקשורים להון האנושי בחברה; תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ;עיצוב וגיבוש מדיניות ונהלים; ניהול מערכת יחסי העבודה מול ארגון העובדים ועיצוב התרבות הארגונית

על כותרת כותרת כותרת כותרת

​​