​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

סמנכ"ל/ית כספים כלכלה והתקשרויות

מספר משרה 0001

​תכנון ויישום מדיניות הרכבת בתחום כלכלה כספים והתקשרויות, גיבוש תקציב ההשקעות השנתי והרב שנתי, תכנון תוכניות העבודה והצעות התקציב השוטף בחטיבות ובמטה, ניהול משא ומתן עם גורמים ממשלתיים בנוגע לסובסידיה

על כותרת כותרת כותרת כותרת

​​