מנהל/ת משגיחים משולבים

תהליך המיון והגיוס יבוצע ע"י מכון קינן שפי 

נא להפנות קורות חיים בקובץ WORD דרך אתר קינן שפי www.keinan-sheffy.co.il 

בתפריט גיוס והשמה > משרות פנויות. יש להקליד את מספר המשרה 2786 במקום המתאים לכך.