מנהל/ת יחידת פיתוח למידה

תהליך המיון והגיוס יבוצע ע"י מכון קינן שפי