מנהל מערכות (Operation technology)

​הגשת מועמדות באמצעות כניסה לקישור: https://iamjobs.adam-milo.co.il/job.aspx?jid=SLnnVyI4QyU=&AppMail=KD1gwK/CUR3ryL5dQbzD8LVlMpI5znEf