​​

מהי מטרת המיזם?

רכבת ישראל מובילה בשנים האחרונות תוכנית פיתוח מקיפה אשר הופכת אותה לחברת תשתיות התחבורה הגדולה בישראל, וחברת התחבורה בעלת קצב הצמיחה הגבוה ביותר. על מנת לשמר את מעמדה כחברה מובילה בתחום התחבורה ציבורית בישראל, רכבת ישראל מקימה מרכז חדשנות שיאפשר שילוב טכנולוגיות חדשניות בפעילותה.

באילו ​​​​תחומים ניתן להגיש הצעות לטכנולוגיות חדשות?

המיזם יהיה פתוח לקבלת הצעות מכלל תחומי הפעילות של הרכבת, בין אם בתחום השירות לנוסע ובין בתחום התפעול השוטף – תשתיות, תחזוקה, קרונות וקטרים ומערכות הפעלה.
 

מי יכול להגיש הצעות?

המיזם פונה ליזמים עצמאיים, חברות הזנק, גופים אוניברסיטאיים ואחרים המפתחים טכנולוגיות בתחום הרכבות המעוניינים בקבלת גישה לאתר ביתא לבחינת הטכנולוגיה שפיתחו בתנאי אמת.
 

מה הם יתרונות ההשתתפות במיזם?

בניגוד לפיתוח טכנולוגיות אחרות, יזמים המפתחים טכנולוגיות בתחום הרכבות ותחומים משיקים נתקלים לרוב בקושי לבחון את האבטיפוס שפיתחו בשלב הסופי שלפני המסחור.
במסגרת מיזם זה תינתן למיזמים שיבחרו גישה לפלטפורמות של רכבת ישראל, במטרה לבחון את הטכנולוגיה ולבדוק התאמות נדרשות לפני שלב המכירות. הטכנולוגיה תבחן באתר ביתא שיוגדר לצורך העניין, וינוהל על ידי היזמים בשיתוף עובדי ומנהלי רכבת ישראל בשיתוף עם היזמים. במידה והטכנולוגיה אכן תוכח כמוצלחת, תבחן האפשרות לשלבה בכלל פעילות רכבת ישראל.
 

כיצד יתבצע תהליך הבחירה של ההצעות שיוגשו?

תהליך בחינת ובחירת ההצעות יורכב ממספר שלבים:
א. סינון ראשוני – סינון ראשוני מקצועי על ידי מנהלי התחומים הרלוונטיים לטכנולוגיה המוצעת. סינון זה יבחן האם הטכנולוגיה עונה על צרכי רכבת ישראל.
ב. ועדת הערכה – לאחר קבלת מידע מורחב ומפורט, ועדת הערכה תדון בטכנולוגיה המוצעת בשיתוף היזם. בשלב זה תבחן לעומקה האפשרות לשלב את הטכנולוגיה ברכבת ישראל – ראשית באתר הביתא, ובהמשך בכלל התשתיות.
ג. מזכר הבנות – בשלב זה ייחתם מזכר הבנות המפרט את היחסים המשפטיים בין רכבת ישראל והיזם, מסגרת העבודה ויחסי הגומלין העתידיים.
ד. ניסוי בפועל – יישום הטכנולוגיה באתר הביתא. הניסוי על גבי תשתיות רכבת ישראל, בהובלת עובדי הרכבת ומנהליה. במסגרת זאת תינתן ליזם גישה למתקני הרכבת על מנת לבחון את הרכבת ולבצע התאמות נדרשות.
 

כיצד יסוננו ההצעות השונות שיוגשו?

ההצעות יבחנו על סמך הפרמטרים הבאים:
• טכנולוגיה – התאמה לצרכי רכבת ישראל, התכנות טכנולוגית, חדשנות ומקוריות, התאמה לתקינה, בשלות וקניין רוחני
• שוק – מחיר צפוי, נחיצות טכנולוגית, זמינות השיווק, גודל שוק פוטנציאלי ויתרון על פני מחירים
• יזם ומפתחים – ניסיון קודם, מקצועיות עסקית ויכולת אישית
• חברה – יכולות פיננסיות, רמת בגרות החברה ובעלי המניות
 

כיצד יקבעו יחסי הגומלין בין רכבת וישראל והיזמים?

כנגד מתן גישה לפלטפורמות של רכבת ישראל, רכבת ישראל תשאף לקבל הטבות כלכליות משיתוף הפעולה העתידי; הנחה ברכישת הטכנולוגיה בעת יישום בכלל התשתיות, תמלוגים ממסחור הטכנולוגיה ו/או אופציות במיזם.
 

היכן ניתן לברר פרטים נוספים?

ניתן לברר פרטים נוספים אצל מנהל החדשנות ברכבת, חגי רוזנפלד בכתובת מייל [email protected] טלפון: 08-6533838.
 

מה בדבר סודיות?

רכבת ישראל תשמור על סודיות המידע שיועבר אליה והוא ישמש אך ורק לצרכי הליכי בחינת ובחירת טכנולוגיות ליישום באתר הביתא.
 

כיצד נרשמים ומה הם מועדי ההרשמה?

ניתן להעביר פניות/שאלות החל ממועד פרסום הקול הקורא.