​​​​​​1. בהמשך לקול קורא לטכנולוגיות בתחום הרכבות, הננו מתכבדים להעביר מידע בדבר אופן הגשת הצעות ואופן פעילות מרכז החדשנות.
2. רכבת ישראל מקימה מרכז חדשנות שיאפשר ליזמים וחברות הזנק נבחרות גישה לתשתיות רכבת ישראל, במסגרת אתר ביתא שיבחר לצורך ניסוי הטכנולוגיה המוצעת. במסגרת זו, יתאפשר ליזמים לבחון את הטכנולוגיות שפיתחו, על מנת לבצע התאמות שונות הנדרשות לפני מסחור הטכנולוגיה.
3. המיזם יהיה פתוח להגשת הצעות הנוגעות למגוון תחומי הפעילות של רכבת ישראל.
4. ההצעות יבחנו על סמך הפרמטרים הבאים:
    טכנולוגיה - התאמה לצרכי רכבת ישראל, התכנות טכנולוגית, חדשנות ומקוריות, התאמה לתקינה, בשלות וקניין רוחני
    שוק - יחס מחיר לתועלת צפוי, נחיצות טכנולוגית, זמינות השיווק, גודל שוק פוטנציאלי ויתרון על פני מתחרים
    יזם ומפתחים - ניסיון קודם, מקצועיות עסקית ויכולת אישית
    חברה - יכולות פיננסיות, רמת בגרות החברה ובעלי המניות
5. להלן מובא תהליך הסינון והבחירה של ההצעות שיוגשו:
א. סינון ראשוני - סינון ראשוני כללי ומקצועי על ידי מנהלי התחומים הרלוונטיים ברכבת ישראל לטכנולוגיה המוצעת.
ב. ועדת הערכה - לאחר קבלת מידע מורחב ומפורט, ועדת הערכה תדון בטכנולוגיה המוצעת בשיתוף היזם. בשלב זה תבחן לעומקה האפשרות לשלב את הטכנולוגיה בפעילות שדה הניסויים בתשתית רכבת ישראל.
ג. מזכר הבנות - בשלב זה ייחתם מזכר הבנות המפרט את היחסים המשפטיים בין רכבת ישראל והיזם, מסגרת העבודה ויחסי הגומלין העתידיים.
ד. ניסוי בפועל - יישום הטכנולוגיה באתר הביתא. הניסוי יערך על גבי תשתיות רכבת ישראל, בשיתוף עובדי הרכבת ומנהליה. במסגרת זאת תינתן ליזם גישה למתקני הרכבת, על פי הוראות בטיחות תאום על מנת לבחון את הרכבת ולבצע התאמות נדרשות.
6. הטכנולוגיות המוצלחות שייבחרו ע"י הרכבת יהיו בעלות פוטנציאל לשילוב בכלל פעילות רכבת ישראל.
7. כחלק מתהליך זה, רכבת ישראל תשמור לעצמה את האפשרות לקבל תמלוגים ממסחור הטכנולוגיה או אופציות בחברות עצמן כפי שיוסכם בין הצדדים.
8. ניתן להגיש הצעות ופניות ממועד פרסום הקול הקורא.
9. הכתובת למשלוח הצעות לרבות שאלות, הערות ו/או הארות הינה עבור מנהל החדשנות ברכבת, חגי רוזנפלד, בדואר אלקטרוני [email protected] טלפון: 08-6533838.
10. רכבת ישראל תשמור על סודיות המידע שיועבר אליה והוא ישמש אך ורק לצרכי הליכי בחינת ובחירת טכנולוגיות ליישום באתר הביתא.