• הנהלת הרכבת מחויבת ליישם את מדיניות האיכות המשולבת בחברה בהתאמה לדרישות התקנים הבינלאומיים ועל פי סטנדרטים בינלאומיים: ISO45001 ,ISO9001 ו-ISO14001 ומערכת ניהול SMSתוך הקפדה על בטיחות ובריאות בתעסוקה, איכות בתהליכים ואיכות הסביבה.
 • רכבת ישראל תפעל בתכנון ויישום המדיניות, תוך התחשבות בציפיות בעלי עניין ומשקיעים בשיתוף פעולה עימם.
 • ההנהלה וצוות העובדים מחויבים להקפיד לפעול בהתאם להוראות, נהלי החברה ודרישות כל דין, תוך התייעלות, שיפור מתמיד והצבת יעדים ומדדים, זאת על מנת להבטיח אפקטיביות בתהליכי העבודה.
 • עובדי החברה הינם נכס אנושי, המהווה מרכיב עיקרי במשאבי הארגון. החברה תקפיד על הכשרה, הנעה וקידום עובדיה.
 • ההנהלה תפעל מול לקוחותיה בשקיפות מלאה ותקפיד על פרסום מידע עדכני, דיווח אמין, מהיר וממוקד באמצעי התקשורת והטכנולוגיות השונות.
 • ההנהלה תפעל להתייעל ולמקסם את התשואה של חברת רכבת ישראל במערך הנוסעים והובלת מטענים.
 • ההנהלה וצוות העובדים מחויבים להפעלת הרכבות במקצועיות, תוך הקפדה על דיוק בלוחות זמנים, ניקיון קרונות הנוסעים, שרותי נוחות בתחנות ושרותי קידמה טכנולוגית.
 • רכבת ישראל מחויבת לשמור על תחזוקה ברמת איכות גבוהה של צי הנייד, תוך התאמתו לדרישות הנדסיות ובטיחותיות ולסטנדרטים בינלאומיים.
 • הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לתכנון ולפתוח של קווי מסילה ותחנות חדשות, להובלת רכבת ישראל לעידן חדש של מערך רכבות מחושמל, לשרות מהיר ואמין, בטוח, נקי ובעל תועלות כלכליות למשק הישראלי.
 • עובדי החברה ומנהליה יפעלו לזיהוי וניהול סיכונים בכל תהליכי העבודה וינקטו בפעולות למזעור ומניעת הסיכונים ככל הניתן.
 • כערך נעלה נקפיד על רמת בטיחות תפעולית, גהות, בריאות ובטיחות בעבודה על רשת המסילות, בתחנות נוסעים, במתחמי הרכבת ובמפגשי כביש ומסילה. נשפר בהתמדה את רמת הבטיחות של הנוסעים והעובדים כאחד.
 • נמשיך ונקפיד על רמת מיומנות בהבטחת בטחון הנוסעים ברכבת באמצעות הצבת צוות מקצועי ומיומן בתחנות וברכבות הנוסעים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים העומדים לרשות החברה.
 • ההנהלה ועובדי הרכבת מחויבים לניהול איכות הסביבה תוך מקסום היתרונות הסביבתיים הניכרים במסגרת פעילותה וצמצום החשיפה לגורמים המשפיעים על הסביבה.