• בחברת רכבת ישראל מוטמעת מערכת ניהול איכות משולבת. מנהלי החברה ועובדיה פועלים ליישום דרישות ניהול איכות, בטיחות, בריאות והגנת הסביבה. 
  • החברה מותעדת לתקני ISO הבאים: ISO9001 :2015, ISO14001 :2015 ו-ISO45001 :2018 
  • הנהלת החברה מחויבת ליישם את מדיניות האיכות, תוך שיפור מתמיד, הקפדה על בטיחות ובריאות בתעסוקה ואיכות בתהליכים ואיכות הסביבה.  

    מדיניות ניהול איכות משולבת

    תקן ISO 9001

    תקן ISO 14001

    תקן ISO 45001