​​​

 • הנהלת הרכבת מחויבת ליישם את מדיניות האיכות בחברה בהתאמה לדרישות התקן הבינלאומי 9001 ISO, להקפיד על בטיחות ובריאות בתעסוקה ולטפח את איכות הסביבה על פי סטנדרטים בין לאומיים וכל זאת בהתאם למערכת ניהול SMS.


 • רכבת ישראל תפעל בתכנון ויישום המדיניות, תוך התחשבות בציפיות בעלי עניין ומשקיעים בשיתוף פעולה עימם.


 • ההנהלה וצוות העובדים מחויבים להקפיד לפעול בהתאם להוראות, נהלי החברה ודרישות כל דין, תוך התייעלות, שיפור מתמיד והצבת יעדים ומדדים. זאת, על מנת להבטיח אפקטיביות בתהליכי העבודה.


 • עובדי החברה הינם נכס אנושי, המהווה מרכיב עיקרי במשאבי הארגון. החברה תקפיד על הכשרה, הנעה וקידום עובדיה.


 • ההנהלה תפעל מול לקוחותיה בשקיפות מלאה ותקפיד על פרסום מידע עדכני, דיווח אמין, מהיר וממוקד באמצעי התקשורת הטכנולוגיים.

 • ההנהלה תפעל להתייעל ולמקסם את התשואה של חברת רכבת ישראל במערך הנוסעים והובלת מטענים.

 • ההנהלה וצוות העובדים מחויבים להפעלת הרכבות במקצועיות, תוך הקפדה על דיוק בלוחות זמנים, ניקיון קרונות הנוסעים, שרותי נוחות בתחנות, שרותי קידמה טכנולוגית.

 • רכבת ישראל מחויבת לשמור על תחזוקה ברמת איכות גבוהה של צי הנייד, תוך התאמתו לדרישות הנדסיות ובטיחותיות ולסטנדרטים בין לאומיים.

 • הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לתכנון ולפתוח של קווי מסילה ותחנות חדשות, להובלת רכבת ישראל לעידן חדש של מערך רכבות מחושמל, לשרות מהיר ואמין, בטוח, נקי ובעל תועלות כלכליות למשק הישראלי.

 • עובדי החברה ומנהליה יפעלו לזיהוי וניהול סיכונים בכל תהליכי העבודה וינקטו בפעולות למזעור ומניעת הסיכונים ככל הניתן.

 • כערך נעלה נקפיד על רמת בטיחות תפעולית ובטיחות בעבודה על רשת המסילות, בתחנות נוסעים, במתחמי הרכבת ובמפגשי כביש ומסילה. נפעל בגישה יוזמת ומונעת ונשפר בהתמדה את רמת הבטיחות של הנוסעים והעובדים כאחד.

 • נמשיך ונקפיד על רמת מיומנות בהבטחת בטחון הנוסעים ברכבת באמצעות הצבת צוות מקצועי ומיומן בתחנות וברכבות הנוסעים. תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים העומדים לרשות החברה.

 • ההנהלה ועובדי הרכבת מחויבים לניהול איכות הסביבה תוך מקסום היתרונות הסביבתיים הניכרים במסגרת פעילותה.                                                        

                           ​

בברכה,

שחר איילון, מנכ"ל רכבת ישראל.