​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​פשוט לשמור על הערך

אנו ברכבת ישראל מאמינים כי רכבת זמינה, בטוחה ויעילה תורמת לשיפור איכות החיים של מיליוני ישראלים, מהווה מנוע צמיחה כלכלי ומחברת בין אנשים וקהילות. 


אנו פועלים למען הציבור במדינת ישראל, ובעבודתנו אנו משפיעים ומושפעים מבעלי עניין רבים ומגוונים, מדי יום ביומו. 


הקוד האתי משמש עבורנו מצפן, המנחה את המנהלים והעובדים ברכבת ישראל, כיצד לפעול ולהתמודד עם אתגרים ודילמות מוסריות. קוד זה נועד להתוות את עקרונות היסוד, המנחים את אופן ההתנהלות היומיומית שלנו, ביחסים עם הגורמים השונים. 


הקוד האתי אינו מחליף את הדינים, החוקים וההנחיות המקצועיות החלים על רכבת ישראל, מנהליה ועובדיה, ואין בו כדי לגרוע או להקל מהוראות כל דין, נהלי והנחיות הרכבת. הקפדה על הוראות אלו, מהווה חלק בלתי נפרד מהקוד האתי.​


​הנוסעים במרכז העשייה שלנו

אנחנו ברכבת ישראל, רואים בשביעות רצון הנוסעים ערך עליון. אנו פועלים יום יום להשבחת מערכת היחסים עם הנוסעים תוך יצירת אמון, אכפתיות ומענה הולם לצרכיהם.


מניעים צמיחה ​- אנחנו ברכבת ישראל רואים בפעילותנו מנוע צמיחה כלכלי וחברתי, בעל השפעה רחבה על המשק הישראלי. לכן, אנו ממשיכים להרחיב את רשת המסילות ותכניות הפיתוח, במטרה להמשיך ולחבר בין חלקי הארץ. ​


מקדמים שירות מקצועי - עובדי רכבת ישראל מחויבים להבנת צרכי הנוסעים והעמדתם בראש סדר העדיפויות הארגוני. אנו מתחייבים לטפל במהירות, ביעילות ובשקיפות בבקשות הנוסעים. ​


מקפידים על דיוק מסביב לשעון​ - עבורנו ברכבת ישראל, דיוק הוא תפיסת עולם. אנו פועלים באופן מתמיד לעמידה בלוחות הזמנים, תוך תפקוד מיטבי והקפדה על הפרטים הקטנים בשירות לנוסע. ​


מנגישים שירות - כחברה ציבורית, עובדי ומנהלי הרכבת דואגים להנגשת כל שירותי הרכבת, למען אנשים עם מוגבלות. אנחנו פה כדי לסייע לכם.


ההון האנושי הוא המפתח להצלחתנו ​- הצלחת הפעילות שלנו ברכבת ישראל תלויה בהון האנושי של הרכבת: העובדים והמנהלים בארגון. אנחנו ברכבת, מחויבים ליצירת סביבת עבודה החותרת למצוינות ומקדמת פיתוח מקצועי מתמשך. אנו, עובדי רכבת ישראל ומנהליה, מחויבים לפעול מתוך מקצועיות ומסירות עסקית וערכית.


כנותני שירות לציבור אנו

מייצגים את הרכבת בכבוד - מתוך הבנה, שהתנהגותנו האישית והמקצועית משפיעה על תדמית הארגון כולו. אנו מקפידים על ייצוג הולם בכל ממשק, לרבות במרחב הציבורי והאינטרנטי.


פועלים במקצועיות - אנו מכירים את עבודתנו ויודעים לפתור במיומנות ובמקצועיות בעיות ותקלות בלתי צפויות. אנו משתמשים בכלים ובאמצעים הטכנולוגיים והמקצועיים העומדים לרשותנו, לרבות ציוד ומערכות, ומקפידים לשמור בצורה בלתי מתפשרת על בטיחות הלקוחות, עמיתינו העובדים וכלל הציבור.


מתאימים עצמנו לסביבה המשתנה - אנחנו שומרים על דינמיות בעבודה, מקפידים ללמוד ולהתעדכן מקצועית באופן מתמיד. מתאימים עצמנו לנסיבות המשתנות ועורכים את השינויים המתבקשים, בדרישות העבודה והתפקיד.


נוקטים בגישה מערכתית ולוקחים אחריות אישית - אנו מבצעים את תפקידנו, תוך לקיחת אחריות אישית וארגונית על החלטותינו ופעולותינו. אנו פועלים מתוך ראיית התמונה הכוללת ומתוך רצון טוב ושיתוף פעולה עם כל הגורמים בתוך ומחוץ לארגון. 


מדווחים במהימנות ​- אנו מתחייבים להעביר כל דיווח בשקיפות מלאה, באופן מדויק, מקיף, עדכני ומהימן.


מציבים סטנדרטים עסקיים גבוהים - אנו פועלים באופן מתמיד להתייעלות כלכלית ושיפור התוצאות והרווחיות, תוך שמירה על משאבי הרכבת.


המנהלים ברכבת ישראל מחויבים לכל אלו ובנוסף

מקדמים עובדים מתוך שיקולים מקצועיים - אנחנו פועלים להשמה וקידום עובדים על פי שיקולים ענייניים, מקצועיים וערכיים.


מפתחים את ההון האנושי - אנו משקיעים משאבים בפיתוח המקצועי של העובדים, בהעצמתם ובהקניית מיומנויות הדרושות להצלחת הארגון ולעמידה ביעדיו המשתנים.


תומכים בגיוון תעסוקתי - אנו מכירים בערך המוסף של שדרת עובדים מגוונת ומרובת תרבויות, ומקדמים העסקת עובדים מכל רבדי החברה הישראלית, תוך מתן כבוד לאחר ולריבוי דעות.


שותפים עסקיים, קבלנים וספקים

אנחנו ברכבת ישראל מכירים בחשיבות הקשר ושיתוף הפעולה עם ספקים, יועצים וקבלנים חיצוניים, ורואים ביחסים השיתופיים עימם גורם חיוני להצלחתנו.


מילה זו מילה - אנו עומדים באופן מלא, בהסכמים שחתמנו עם ספקים ושותפים.


שומרים על סטנדרטים מקצועיים ואתיים - אנחנו ברכבת ישראל מצפים מקבלנים וספקים לעמוד בסטנדרטים מקצועיים ואתיים, להקפיד הקפדה יתרה על איכות, תקציב, לוח זמנים והיבטים מסחריים ומצפים לקבל משותפינו תמורה הוגנת במסגרת ההתקשרות עימם.


פועלים להוגנות במכרזים - אנו פועלים ללא משוא פנים ובאופן ישר ושקוף בבחירת ספקים וקבלנים. לכל ספק ניתנת הזדמנות שווה, ללא אפליה.


מקפידים על יחסים מקצועיים - אנו שומרים על יחסים מקצועיים עם ספקים וקבלנים ונמנעים מניגוד עניינים.


שומרים על זכויות עובדי קבלן - אנחנו ברכבת ישראל, מודעים לאחריותנו כלפי עובדים המועסקים באמצעות קבלני משנה. אנו מצפים מספקינו לפעול לאורם של הסטנדרטים האתיים המוצגים בקוד זה, תוך מחויבות לוודא כי תנאי עבודתם של עובדים אלה נאותים, וכי זכויותיהם הקבועות בחוק נשמרות.


לומדים מעמיתים - אנו רואים בגופים הישראלים והבינלאומיים שעובדים עמנו שותפים לדרך ומשתדלים בכל עת ללמוד מהם, כמו גם לשמר ולשתף את הידע שנצבר בעבודה המשותפת, למען העתיד ולטובת כלל עובדי החברה ואזרחי ישראל.


סביבה וקהילה

כחברה ממשלתית אנו פועלים למען רווחת תושבי ישראל בהיבט החברתי ובהיבט הסביבתי. אנו חותרים בכל עת, לשיפור שירותינו בכדי להמשיך להיות אמצעי תחבורה מתקדם וידידותי לסביבה.


 מחברים את ישראל - בסיס קיומה של רכבת ישראל הוא היותה כלי תחבורה המחבר בין אנשים, קהילות ויישובים. אנחנו מעסיקים תושבים מכל רחבי הארץ ומעודדים למידת מקצועות הרכבת, במוסדות חינוך ובמוסדות אקדמיים הפזורים ברחבי הארץ.


מקיימים דיאלוג למען החברה והסביבה - אנו מחויבים ליצירת שיתופי פעולה חברתיים וסביבתיים עם כלל המגזרים ולשיתוף הציבור בפעילותנו. ​


מטפחים קיימות​ - אנו פועלים מתוך מודעות סביבתית וחותרים לזיהוי כלל ההשפעות הסביבתיות המהותיות שלנו ולניהולן, באמצעות הגדרת יעדים בכל תחום, מדידה ובניית תכניות עבודה מותאמות.