קרונות משא הינם קרונות המיועדים להובלת סחורות. הקרונות מחולקים לקבוצות לפי מבניהם וסוגי הסחורות שהם מותאמים לשאת. ברכבת, מספרי קרונות המשא מייצגים חלוקה זו באמצעות אות עברית וכן מסמלים את הקיבולת המירבית של כל קרון באמצעות תחילית מספרית, שמציינת את הקיבולת בטון או באלפי ליטרים. 
קבוצת משנה של קרונות משא, הנקראת קרונות שירות, משמשת לצרכים פנים ארגוניים בלבד. קרונות השירות נושאים לעיתים מספרי זיהוי מסדרות אחרות.

משפכיים לתפזורת

קרונות משפכיים לתפזורת מיועדים להובלת גרעינים בתפזורת למאכל ולמספוא, כגון: תירס, חיטה ודגנים אחרים, ממסופי הייבוא בנמלי חיפה ואשדוד (ממגורות דגון) למכוני תערובת ברחבי הארץ. הקרונות נטענים בשפיכה מלמעלה דרך פתחים מכוסים בתקרתם ונפרקים בשפיכה מלמטה דרך פתחים משפכיים בתחתיתם. אורכם הכולל של דגמי הקרונות השונים אחיד, כדי להתאים לפתחי המילוי ולבורות הריקון במסופים.

סדרות מספרי זיהוי: ת 600xx, ת 601xx, ת 605xx, ת 660xx
כניסה לשירות:
 • ת-60/0 – 1974, 1979, 1982
 • ת-60/1, ת 60/5 – 1985, 1986
 • ת-66 - 1997
יצרן:
 • ת-60/0 – Brüninghaus
 • ת-60/1, ת 60/5 – Arbel, וולקן הנדסה
 • ת-66 – מ.ת.ר מפעלי תעשיות רכבת
אורך כולל: 15.04 מ'

משקל עצמי + עומס מרבי:
 • ת-60/0 – 21-22 טון + 60 טון
 • ת-60/1, ת 60/5 – 21.6 טון + 60 טון
 • ת-66 – 24 טון + 66 טון

 

משפכיים למחצבים

הקרונות המשפכיים למחצבים משמשים בעיקר להובלת פוספטים ואשלג המופקים בנגב אל אתרי ייצור בארץ ואל הנמלים לצורך ייצוא. חלקם נמצאים בבעלות חברות פרטיות ומסומנים במספרי זיהוי בסדרות כ' ו-צ'.

סדרות מספרי זיהוי: כ 658xx, כ 659xx, פ 650xx, צ 603xx-4xx/6xx, צ657xx
כניסה לשירות:
 • כ-65/8  – 1987
 • כ-65/9 – 1988
 • צ-60/3 – 1978-1985
 • צ-65/7 - 1987
 • פ-65 – 1996
יצרן:
 • כ-65/8 – Metalsines / מספנות ישראל
 • כ-65/9 – CAF / מספנות ישראל
 • צ-60/3 – וולקן / Arbel
 • צ-65/7 – וולקן / Arbel
 • פ-65 – CAF / וולקן
אורך כולל:
 • כ-65/8 – 14.29 מ'
 • כ-65/9 – 15.14 מ'
 • צ-60/3 – 14.04 מ'
 • צ-65/7 – 14.04 מ'
 • פ-65 – 15.04 מ'
משקל עצמי + עומס מרבי:
 • כ-65/8 – 24.7 טון + 65 טון
 • כ-65/9 – 25 טון + 65 טון
 • צ-60/3 – 22.7 טון + 60 טון
 • צ-65/7 – 24 טון + 65 טון 
 • פ-65 – 24.5 טון + 65 טון

משפכיים לרבד

הקרונות המשפכיים לרבד משמשים באופן כמעט בלעדי להובלת חצץ מסילה (רבד) בשירות פנימי עבור רכבת ישראל עצמה ממחצבות ואתרי ריכוז, אל אתרי עבודה בהם מתבצעת הנחת מסילות, או תחזוקת ושדרוג מסילות קיימות. הקרונות נטענים מלמעלה ונפרקים דרך פתחים צידיים בתחתיתם. כל קרונות הרבד הנמצאים כיום בשירות רכבת ישראל, נרכשו משומשים מחברות אירופאיות. קרונות דומים נמצאים בשירות מזדמן של חברות פרטיות העוסקות בהנחת מסילות בארץ.

סדרות מספרי זיהוי: ר 540xx, ר 560xx, ר 580xx
כניסה לשירות:
 • ר-54 - 2019
 • ר-56 - 2014
 • ר-58 – 1998
יצרן:
 • ר-54 - Astra Vagoane
 • ר-56 - Vagónka Studénka
 • ר-58 – (1989) Keller Meccanica 
אורך כולל:
 • ר-54 – 14.04 מ'
 • ר-56 – 12.74 מ'
 • ר-58 – 12.24 מ'
משקל עצמי + עומס מירבי:
 • ר-54
 • ר-56 – 23 טון + 56.5 טון
 • ר-58 – 21.5 טון + 58.5 טון

​מיכליים לחומצה זרחתית

קרונות המיכל החדשים להובלת חומצה זרחתית, נרכשו על ידי חברת כימיקלים לישראל ונמצאים בבעלותה. הקרונות נבנו בשתי גרסאות – גרסה A היא ללא בידוד חום ומותאמת להובלת חומצות זרחתיות ירוקות, גרסה B היא עם בידוד חום ומותאמת להובלת חומצה זרחתית לבנה. המיכל בשתי הגרסאות הוא זהה ובעל נפח כולל של 40 מ' מעוקב.

סדרות מספרי זיהוי: ח 201 65 – ח 212 65 (A), ח 213 65 – ח 228 65 (B)
כניסה לשירות: 2017
יצרן: Tatravagonka
אורך כולל: 11.94 מ'

משקל עצמי + עומס מרבי:
 • 20 טון + 70 טון - A
 • 21 טון + 69 טון - B

שטוחים

הקרונות השטוחים מצויידים ברצפה ומאפשרים הובלת מטען כללי. הקרונות השטוחים שעדיין בשירות מסחרי ברכבת ישראל שודרגו כולם לצורך הובלת מכולות, באמצעות תוספת פינים או דפנות קיבוע. סוגים נוספים של קרונות שטוחים עדיין נמצאים בשימוש פנימי מחלקתי ברכבת ישראל, כגון בתוך מתחמי תחזוקת הנייד, לצרכי הובלת חומרי מסילה וכמלווים ומבדילים של ציוד הנדסי ועגורנים. 

סדרות מספרי זיהוי: ט 602xx, ש 600xx, ש 640xx

כניסה לשירות:
 • ט-60/2 - 1974
 • ש-60 –1974
 • ש-64 - 1962
יצרן:
 • ט-60/2 - La Brugeoise et Nivelles
 • ש-60 – Arbel
 • ש-64 - Frangeco
אורך כולל:

 • ט-60/2 – 14.04 מ'
 • ש-60 –20.64 מ'
 • ש-64 – 14.70 מ'
משקל עצמי + עומס מרבי:
 • ט-60/2 – 19 טון + 60 טון
 • ש-60 – 23.5 טון + 60 טון
 • ש-64 – 25 טון + 64 טון


שטוחים למכולות

הקרונות השטוחים למכולות הם קרונות שתוכננו ונבנו למטרה זו. אין להם רצפה על שלדתם, אלא רק פינים לאבטוח מכולות. הם מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות, על פי אורך המכולות המירבי אותן הם יכולים לשאת – 2 או 3 TEU, (שווה ערך למכולת 20 רגל, כ-6 מ' אורך). חלקם נמצאים בבעלות חברות פרטיות. מספר קרונות מסדרה ש-70/0 הוסבו לשירות מחלקתי פנימי, כקרונות מלווים ומבדילים של עגורנים מסילתיים.

סדרות מספרי זיהוי: ש 610xx/1xx, ש 63xxx, ש 700xx/1xx/-2xx/3xx, ש 720xx-2xx, ש 723xx

כניסה לשירות:
 • ש-61 - 2000
 • ש-63 - 1975
 • ש-70 – 1993 - 1997
 • ש-72/0 – 2006
 • ש-72/1 – 2014 - 2015
 • ש-72/3 - 2016
יצרן:
 • ש-61 – Arbel / וולקן (1984-1988)
 • ש-63 - Arbel
 • ש-70 - Tatravagónka Poprad
 • ש-72/0 – עיסא ח'ורי
 • ש-72/1 – (1990-1991) Konstal
 • ש-72/3 - (Konstal (1990-1991
אורך כולל:
 • ש-61 – 13.50 מ'
 • ש-63 – 19.64 מ'
 • ש-70 – 19.74 מ'
 • ש-72/0 – 13.86 מ'
 • ש-72/1 – 19.64 מ'
 • ש-72/3 – 13.50 מ'

משקל עצמי + עומס מרבי:
 • ש-61 – 19 טון + 61 טון
 • ש-63 – 17.7 טון + 63 טון
 • ש-70 – 19.7 + 70 טון
 • ש-72/0 – 18 טון + 72 טון
 • ש-72/1 – 20 טון + 72 טון
 • ש-72/3 – 17 טון + 73 טון


למידע על קטרי דיזל
למידע על קטרים חשמליים
למידע על קרונות נוסעים
למידע על קרונועים