​​​​​​​​​​​​הביקורת הפנימית הינה חלק אורגני ואינטגראלי בפעילויות החברה. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח ושליטה.

הביקורת הפנימית בוחנת ומעריכה את פעילויות החברה באופן עצמאי ובלתי תלוי, אובייקטיבי ומיטבי. כמו כן, היא מעודדת ומקדמת ערכים של שמירה על החוק, ניהול ומינהל תקין וטוהר המידות.

​ 

ליצירת קשר:

מר אביעד שקדי

דוא"ל: [email protected]

כתובת: דרכי משה 3, לוד.

מיקוד: 7130703​

ת.ד. 18085