רכבת ישראל נמצאת בתהליך הטמעה ויישום של תקן איכות הסביבה וזאת כחלק משלים והמשך לתהליכי מצוינות אותם הרכבת מיישמת. 

יישום תקן ISO14001 (מערכת לניהול איכות סביבה) יאפשר לנו להמשיך ולעמוד בסטנדרטיים קפדניים ובינלאומיים, וזאת תוך מתן שירות ברמת איכות ובטיחות גבוהים ביותר והקפדה על איכות הסביבה.