​​​​

אנו ברכבת ישראל מבצעים מדידה ומיפוי של עוצמת הרעש הנגרמת מפעילות הרכבת ומשתמשים ​באמצעים המתקדמים ביותר בתכנון, בנייה, הפעלה ותחזוקת מסילות לצורך מניעה ושיכוך עוצמת הרעש.

הבדיקות מתבצעות באמצעות ניטור רציף, המודד ומתעד את התוצאות 7 ימים בשבוע לאורך כל שעות היממה, וניתוחם מבוצע מידי חודש.

הבדיקות משמשות אותנו להקמת בסיס מידע עדכני המסייע בהערכת מפגעי רעש הנגרמים בעקבות פעילות הרכבת ולפעול לשיכוכם באמצעות שיפורים אקוסטיים בסביבת המסילה, בין היתר בעזרת שימוש באמצעים טכנולוגיים, טיפול במערכות בצי הנייד, בתשתית המסילה או בסביבתה.

ניטורי הרעש מבוצעים מכוח תנאים סטאטוריים ועל-פי דרישת ועדת ניטור בה שותפים נציגי המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, ונציגי רכבת ישראל ומועברים למשרד להגנת הסביבה לשם פיקוח ושקיפות.  ​

​​

שנת 2016