קרונות נוסעים הינם קרונות המשמשים להובלת נוסעים וכבודתם, או שמשרתים בלעדית ברכבות נוסעים. בחלקם מותקנים גנרטורים להזנת חשמל עבור הנוסעים במערך הרכבת (מיזוג אוויר וכיו"ב) וכן תאי נהג לשליטה מרחוק על קטר הרכבת.

קרונות אלסטום ("פוש-פול")

קרונות הנוסעים מתוצרת: GEC-Alsthom, היו קרונות המו-דו (מושך-דוחף) הראשונים שרכשה רכבת ישראל ולכן הם מכונים עד היום בפי עובדי הרכבת: קרונות Push-Pull, למרות שקרונות המו-דו האחרים (קרונות סימנס וקומתיים) אינם מכונים כך. הקרונות נרכשו בשתי תצורות:
 • קרון כח וניהוג (PC) הכולל תא נהג לשליטה מרחוק על הקטר בעת נסיעה בדחיפה, שני גנרטורי דיזל מתוצרת Caterpillar לאספקת חשמל לקרונות, אולם נוסעים קטן ומטבחון. 
 • קרון רגיל (TC) הכולל אולם נוסעים ותא שירותים.

ניתן להפעיל מערכים בתצורת מו-דו עם קטרי דיזל עד 9 קרונות, כל עוד הם כוללים קרון כח וניהוג אחד. 


מספרי זיהוי: 301 - 305 (TC) 342 - 311 (PC) - חלקם כבר הוצאו משירות.
כניסה לשירות: 1996 - 1997
יצרן: GEC-Alsthom
סימול דגם מקורי: -- 
מהירות מרבית: 160 קמ"ש
אורך כולל:
 • 26.4 מ' - TC
 • 26.68 מ' - PC
משקל בעומס טיפוסי:
 • 61.3 טון - TC
 • 63.6 טון - PC
מספר מקומות ישיבה, (מקורי):
 • PC – 38 
 • TC - 86 

 

קרונות סימנס

קרונות הנוסעים מתוצרת חברת סימנס נרכשו בשלוש תצורות:
 • קרון כח וניהוג (PC) הכולל תא נהג לשליטה מרחוק על הקטר בעת נסיעה בדחיפה, שני גנרטורי דיזל מתוצרת Caterpillar לאספקת חשמל לקרונות ואולם נוסעים קטן. תא הגנרטורים נבנה באופן המאפשר הסבה קלה לאולמות נוסעים, לצורך מעבר לתפעול עם קטר חשמלי.
 • קרון מותאם לבעלי מוגבלויות (TCHC) הכולל שלושה אולמות לנוסעים ותא שירותים המותאם לבעלי מוגבלויות.
 • קרון רגיל (TC) הכולל שלושה אולמות לנוסעים ותא שירותים.

  ניתן להפעיל מערכים בתצורת מו-דו (מושך-דוחף) עם קטרי דיזל עד 10 קרונות, כל עוד הם כוללים קרון כח וניהוג אחד. באופן מעשי מופעלים מערכים עד לאורך 9 קרונות. כל הקרונות מצויידים במדרגה נשלפת, המגשרת את מרבית הפער בין הקרון לרציף התחנה.

מספרי זיהוי: 801 - 814 (TCHC) 849 - 825 ,(TC) 980 - 901 ,(PC)
כניסה לשירות: 2009, 2011
יצרן: Siemens
סימול דגם מקורי: Viaggio Light
מהירות מרבית: 160 קמ"ש
אורך כולל: 26.4 מ'
משקל בעומס טיפוסי:
 • 60.5 טון - TC
 • 63 טון - PC/TCHC
מספר מקומות ישיבה, (מקורי): 
 • PC – 27
 • TC - 82 
 • TCHC - 74


קרונות קומתיים

קרונות הקומתיים מתוצרת חברת בומברדייה, נרכשו בשלוש תצורות: 
 • קרון כח וניהוג (PC) הכולל תא נהג לשליטה מרחוק על הקטר בעת נסיעה בדחיפה, אולם לגנרטורים המספקים חשמל לקרונות (ברוב הקרונות שני גנרטורים מתוצרת Caterpillar, בשאר, מסוג -PC, הכנה לגנרטורים ומשקולות במקומם) ואולם נוסעים קטן בכל קומה.
 • קרון מותאם לבעלי מוגבלויות, (TCHA) הכולל אולם נוסעים מלא בקומה העליונה ושניים בקומה התחתונה, המופרדים בתא שירותים המותאם לבעלי מוגבלויות.
 • קרון רגיל (TC) הכולל אולם נוסעים באורך מלא בכל קומה ותא שירותים במפלס הביניים.
בכל סוגי הקרונות ישנם מושבים גם במפלסי הביניים, בהם נמצאות הכניסות לקרונות והמעברים ביניהן.
ניתן להפעיל מערכים בתצורת מו-דו (מושך-דוחף) באורך של עד 8 קרונות, כל עוד הם כוללים קרון כח וניהוג אחד. כמו כן, ניתן להפעיל זוגות מערכים ביחד, בכפוף לאורך הרציפים. קרונות ניהוג ללא גנרטורים (-PC) מתאימים לשימוש עם קטרים חשמליים בלבד. בחלק מקרונות ה-TC וה-TCHA, הוסבה הקומה התחתונה לתצורת "קרון אורבני", בה הוגדל השטח הזמין לעמידת נוסעים, באמצעות החלפת כל המושבים למושבים המותקנים לאורך צידי הקרון.
קרונות אלו מבוססים על טיפוס הקיים בשימוש הרכבת הלאומית של גרמניה (DB) שהוא נצר לשושלת פיתוח באותו מפעל, ששורשיה בשנות ה-30 של המאה ה-20.

מספרי זיהוי: 
401 - 424, 501 - 507, 2001 - 2056, (PC- PC)
561 - 589, 2101 - 2156 (TCHA)
425 - 493, 521 - 538, 2201 - 2525 (TC)
חלקם כבר הוצאו משירות.

כניסה לשירות: החל מ-2001
יצרן: Bombardier
סימול דגם מקורי: Twindexx
מהירות מרבית: 160 קמ"ש
אורך כולל:
 • 27.27 מ' - PC
 • 26.8 מ' - TCHA/TC
משקל בעומס מרבי:
 • 64/71.2 טון - PC
 • 58/68 טון - TC
 • 56 טון - TCHA
מספר מקומות ישיבה, (מקורי): 
 • PC – 70 / 79
 • TC – 142 / 123 
 • TCHA – 100 / 115


למידע על קטרי דיזל
למידע על קטרים חשמליים
למידע על קרונועים
למידע על קרונות משא