​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​רכבת ישראל מפרסמת את דוחותיה התקופתיים בהתאם להוראות הדין.

דוחות אלה כוללים, בין היתר את תיאור עסקי התאגיד, את דוח ה​​דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ואת הדוחות הכספיים ביחס לכל תקופה.  

​הדוחות התקופתיים מפורסמים גם באתר הבורסה לניירות ערך​ 

דו"ח תקופתי לשנת 2018 שנת 2017

​​דו"ח תקופתי​​​

שנת 2016

דו"ח תקופתי​​

​שנת ​2015​

דו"ח תקופתי​