רכבת ישראל - מבנה ארגוני

רכבת ישראל - מבנה ארגוני (בפועל)

דירקטוריון החברה

מנכ"ל

 • מזכיר החברה
 • מבקר פנים
 • יועץ משפטי
 • חברת בת לפיתוח נדל"ן
 • חברת בת למטענים
 • חטיבת תכנון, תורה והפעלה
 • אגף דוברות
 • חטיבת משנה מנכ"ל
  • סייבר
 • חטיבת מטענים
 • חטיבת תשתיות
 • חטיבת נייד
 • חטיבת נוסעים
 • חטיבת פיתוח
 • חטיבת משאבי אנוש
 • חטיבת כספים וכלכלה
 • חטיבת בטיחות, ביטחון ואיכות הסביבה