​​​​​​​​​​פיסקה פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​

​​פיסקה פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​

​​פיסקה פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​​

הצעת המחיר למערכת שליטה ובקרה אשר  מאפשרת ניהול הרשאות ומדיניות הרשאות מרכזי, מעקב אחר כניסה למערכת, והתרעות להתנהגות חריגה בהתאם לפתרון המוצע.   

רכיב קרוסלת הצפה המציג את הנתונים מהרשימה הנבחרת לפי התצוגה המצויינת רכיב שאילתה

 פקדים מקור תוכן
1כותרתילקח משדה כותרת
2כותרת משנהילקח משדה כותרת משנה
3תוכןילקח משדה תוכן


  • ​​פיסקה פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​

  • ​​פיסקה פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​

  • ​​פיסקה פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​ פיסקה פיסקה​​

  • הצעת המחיר למערכת שליטה ובקרה אשר  מאפשרת ניהול הרשאות ומדיניות הרשאות מרכזי, מעקב אחר כניסה למער​