לצורך שיפור בטיחות תנועת הרכבות החליטה רכבת ישראל על החלפת מערכת השליטה והבקרה על תנועת הרכבות למערכת המתקדמת בעולם: ERTMS. מערכת זו מאפשרת לחבר את מערכת האיתות הנייחת לציוד הנייד של הרכבת דרך רדיו GSMR, כמו בכבל אווירי, ובכך למנוע כמעט לחלוטין סיכון לטעות אנוש של הנהג. המערכת מורכבת משתי מערכות טכניות:

ETCS L2 – מערכת בקרת תנועת הרכבות, כוללת מערכת עצירה אוטומטית.

GSMR – מערכת רדיו דיגיטלית לצורך דיבור, העברת נתונים והעברת פקודות מהאיתות למערכת ETCS.

המערכת אף מאפשרת הגדלת "קיבולת הרשת", קרי הכנסת יותר רכבות על אותה תשתית.

המערכת צפויה להיכנס להפעלה מבצעית בשנת 2019.​