הודעות פטור

תאריך פרסום
תאריך פרסום
נושא
30/08/2016שירות יעוץ כלכלי -פיננסי ,ביצוע תחזיות נוסעים מטענים ובדיקות כלליותקלוניק - יעוץ כלכלי ופיננסי
26/10/2016שירות יעוץ- ניהול ארגוני תקיןא.א שירות יועצים
03/12/2016הודעת פטור ניסויספק
30/11/2016פטור ניסוי 2ספק 2