הארכת תוקף הנחות


משרד התחבורה מאריך את תוקף ההנחות למקבלי קצבאות שאירים והשלמת הכנסה על פי חוק הביטוח הלאומי, הקיימים כיום, עד לתום שנת 2017.

 

זכאים בעלי תעודת זכאי ביטוח לאומי של משרד התחבורה, שהונפקה בשנתיים האחרונות, נדרשים לגשת לעמדות השירות עם התעודה הקיימת ולהאריך את הפרופיל הרלוונטי על גבי כרטיס הרב קו בשנה נוספת, עד לתום שנת 2017.

 

ניתן לפנות לעמדות השירות כבר במהלך חודש דצמבר 2016.