​​​​מכרזים פתוחים

מס' מכרז
נושא
תאריך פרסום
תאריך פרסום
מכרזים פתוחים למטענים
מכרזים שהסתיימו
הודעות פטור
התקשרות עם ספק יחיד