מכרז משלים להובלה משלימה 12000

הבהרות

הבהרה כללית

​* הגשת הצעה למכרז תעשה על גבי מסמכי המכרז, כפי שמופיעים באתר האינטרנט. הצעה שתוגש על גבי טפסים שלא מופיעים באתר האינטרנט עלולה להיפסל.

* במידה וקיימת סתירה בפרסום בין השפה העברית לשפה הערבית, נוסח הפרסום הקובע הינו בשפה העברית.

*הנוסח המחייב הינו הנוסח המופיע בטפסי המכרז שבאתר האינטרנט.

* [email protected] רפרנט המכרז

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה