קול קורא לרשימת ספקים תפעוליים במסופי מטען

הבהרות

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה