רשימת מכרזים שהסתיימו

​​להלן פירוט מכרזים שהסתיימו. 


נושא
11756ביצוע הובלה משלימה עבור רכבת ישראל מטענים06/08/201708/08/2017
12000מכרז משלים להובלה משלימה 1200024/12/2018
11764קול קורא לרשימת ספקי שירותים תפעוליים במסופי מטען09/11/2018