רשימת מכרזים שהסתיימו

​​להלן פירוט מכרזים שהסתיימו. 


נושא
11756ביצוע הובלה משלימה עבור רכבת ישראל מטענים06/08/201708/08/2017