הודעות פטור

תאריך פרסום
תאריך פרסום
נושא
19/10/2017התקשרות לצורך התקנת תשתית תקשורת ממסריםמלם מערכות בע"מ
27/07/2017שינוע ברזלבני חליל סלימאן בע"מ