התקשרות עם ספק יחיד

תאריך פרסום
תאריך פרסום
נושא
ספק
26/10/2017התקשרות לצורך התקנת תשתיות תקשורת בנמל חיפהבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
12/02/2018התקשרות לצורך התקנת תשתית תקשורת ממסריםמלם מערכות בע"מ
12/03/2018בקשה להתקשרות עם חברת איזי סיאו איאל EASY