​הרכבת משקיעה בשדרוג ובהקמה של שלוחות ומסופי מטענים במטרה לאפשר גידול בהיקף הובלת המטענים וכניסה לשווקים חדשים תוך שיפור הפריסה הגיאוגרפית בנקודות הקצה באמצעות שדרוג והקמה של מסופי מטענים ורכש ציוד.