​​רכבת ישראל בתנופת פיתוח


אנחנו ברכבת ישראל, כחברה המובילה מהפכה בתחבורה הציבורית, ממשיכים בתנופת הפיתוח של התשתיות, המסילות והתחנות, באמצעות הוצאה לפועל של תוכנית הפיתוח עד לשנת 2020. 

תוכנית הפיתוח, בהיקף של 28.3 מיליארד שקלים, כוללת פרויקטים גדולים וחשובים ובהם: פרויקט החשמול, פרויקט החלפת מערכת השליטה והבקרה על תנועת הרכבות, הקמת קווי רכבת חדשים,  הקמת תחנות נוסעים חדשות ושדרוג תחנות קיימות, פיתוח תשתיות למטענים, קידום תכנון של פרויקטים עתידיים ועוד.


פרויקט הקו המהיר לירושלים

תיאור הפרויקט

קו הרכבת המהיר לירושלים, צפוי לחבר את בירת ישראל למטרופולין גוש דן ואזור המרכז, ובכך להביא להקלת עומסי התנועה בין ירושלים לאזור המרכז. משך זמן הנסיעה הצפוי בקו המהיר מתל אביב לבנייני האומה בירושלים, הינו פחות מ-30 דקות.

מה בתוכנית?​

אורכו הכולל של הקו הינו כ-57 קילומטר, מתוכם כ-32 ק"מ בתוואי חדש מאזור כפר דניאל ועד לירושלים. התוואי החדש כולל מערכת של 9 גשרים באורך כולל של כ-3 ק"מ ו-5 מנהרות באורך כולל של כ-19 ק"מ. מערכת זו נועדה לאפשר קו נסיעה ישר, רציף ומהיר. תחנת היעד הסופית של הקו מוקמת בכניסה לירושלים, בסמוך לבנייני האומה, בעומק של כ-80 מטרים מתחת לפני השטח.

תחילת הפרויקט

היקף הפרויקט הינו כ-7 מיליארד ₪. הקו החל לפעול בשנת 2018.


פרויקט החשמול

תיאור הפרויקט

מטרת פרויקט החשמול הינה החלפת שיטת ההנעה הקיימת כיום (דיזל) בהנעה חשמלית. שיטת הנעה חשמלית הינה שיטה מודרנית, אמינה וכלכלית יותר ביחס להינע דיזל והיא השיטה הנהוגה באירופה מזה עשורים רבים, מאחר והיא מצמצמת מפגעי רעש וזיהום אוויר.

פרויקט החשמול צפוי לתרום לשיפור השרות לנוסע, בקיצור משך זמן הנסיעה, הגברת תדירות רכבות בשל היכולת להגדיל את מהירות הרכבות וכן, הגדלת היצע מקומות ישיבה על ידי תוספת קרונות לרכבות קיימות.

מה בתוכנית?

הפעלת רכבות נוסעים חשמליות תתבצע בהתאם לתוכנית לתשתית לאומית 18, בצורה מדורגת בכל הרשת הרכבתית, למעט מספר מקטעים אשר יטופלו במסגרת תוכנית תשתיות נפרדת.

במסגרת ההתקנה של תוכנית החשמול ובהתאם לתוכנית לתשתית לאומית 18, תוקם בשלב הראשון תשתית רשת מגע עילי (OCS), מעל קווי הרכבת על מסילות בקווים ראשיים באורך של כ-420 ק"מ. במסגרת פרויקט החשמול, תוקם מערכת שליטה ובקרה מתקדמת (SCADA), תוקמנה 14 תחנות השנאה (TS) בפריסה ארצית להספקת תצרוכת החשמל לפרויקט וכן, יירכש ציוד נייד רכבתי חדש המותאם לנסיעה בהינע חשמלי.

רכבות המטען אינן כלולות בתוכנית החשמול וצפויות להמשיך ולפעול על בסיס הינע דיזל.

תחילת הפרויקט

ביצוע הפרויקט החל בשנת 2016, והרשת המסילתית תחושמל בהדרגה עד 2021. הקו הראשון שחושמל הוא הקו המהיר בין ת"א לירושלים.

 

מערכת שליטה ובקרה ERTMS

תיאור הפרויקט

לצורך שיפור בטיחות תנועת הרכבות תבצע רכבת ישראל, החלפה של מערכת השליטה והבקרה על תנועת הרכבות, למערכת המתקדמת בעולם: ERTMS. מערכת זו מאפשרת לחבר את מערכת האיתות הנייחת, לציוד הנייד של הרכבת באמצעות רדיו GSMR, ובכך למנוע כמעט לחלוטין, סיכון לטעות אנוש.

מה בתוכנית?

המערכת מורכבת משתי מערכות טכניות אשר יוחלפו במסגרת הפרויקט:

ETCS L2 – מערכת בקרת תנועת הרכבות, הכוללת מערכת עצירה אוטומטית.

GSMR – מערכת רדיו דיגיטלית לצורך דיבור, העברת נתונים והעברת פקודות מהאיתות למערכת ETCS.

המערכת אף מאפשרת הגדלת קיבולת הרשת ונסיעה מוגברת של רכבות על אותה תשתית. 

תחילת הפרויקט

המערכת צפויה להיכנס להפעלה מבצעית בשנת 2023.​


שדרוג והקמת מסופי מטענים

הרכבת משקיעה בשדרוג ובהקמה של שלוחות ומסופי מטענים, במטרה לאפשר גידול בהיקף הובלת המטענים וכניסה לשווקים חדשים. כל זאת, תוך שיפור הפריסה הגיאוגרפית בנקודות הקצה.