​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הפרדה מפלסית 15 - תוכנית הקלה