הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על עדכונים להנחיות תכנון ותעריפים:

שם קובץ
תחומי התכנון
תאריך עדכון
תאריך עדכון
6.14תעריף תכנון מסילות 2019 - גירסה 13.0_08.19תעריפים ומגדירי משימות08/08/2019
6.2תעריף תכנון תחנות_מהדורה 16.0_04.16תעריפים ומגדירי משימות30/04/2016
6.3גיליון עזר לחישוב שכר לניהול - עדכון ינואר 2019תעריפים ומגדירי משימות31/01/2019
6.4חישוב שכר תכנון תחנות - עדכון ספטמבר 2019תעריפים ומגדירי משימות23/09/2019
6.5חישוב שכר תכנון תחנות כולל שידרוגים ושיפוצים עדכון ספטמבר 2019תעריפים ומגדירי משימות23/09/2019
6.6מגדיר משימות ותעריף ניהול פרויקטים - מהדורה 1.07 ינואר 2019תעריפים ומגדירי משימות31/01/2019
6.7תעריף תכנון פיתוח מתחמים - גירסה 09.4_12.17תעריפים ומגדירי משימות31/12/2017
6.8פרק 19 מערכות חשמל_גירסה 03_12.10תעריפים ומגדירי משימות20/12/2010
6.9מגדיר משימות מסילות_גרסה 06_01.11תעריפים ומגדירי משימות01/01/2011
7.1מפרט טכני מדידות_גרסה 1_09.19מדידות18/09/2019