הרשמה לקבלת מידע בדוא"ל על עדכונים להנחיות תכנון ותעריפים:

שם קובץ
תחומי התכנון
תאריך עדכון
תאריך עדכון
6.1תעריף תכנון מסילות 2016 - גירסה 12.6.2_11.19תעריפים ומגדירי משימות15/12/2019
6.10מגדיר משימות לתכנון מסילות 2017 פרק 12 גיאולוגיה הנדסית - עדכון ינואר 2018תעריפים ומגדירי משימות31/01/2018
6.11מגדיר משימות תחנות_גרסה 01_01.11תעריפים ומגדירי משימות30/01/2011
6.12Electrification Design – Scope Of Work v10.0תעריפים ומגדירי משימות30/11/2018
6.13סימולטור לחישוב שכר לחישמולתעריפים ומגדירי משימות30/11/2018
6.14תעריף תכנון מסילות 2021 - גירסה 13.2_12.21תעריפים ומגדירי משימות01/12/2021
6.15מגדיר משימות לתכנון מסילה - פרק 7 נוףתעריפים ומגדירי משימות04/03/2020
6.2תעריף תכנון תחנות 2016 - גירסה 18.0_01.22תעריפים ומגדירי משימות08/02/2022
6.3גיליון עזר לחישוב שכר לניהול - עדכון ינואר 2019תעריפים ומגדירי משימות31/01/2019
6.4חישוב שכר תכנון תחנות - עדכון אוגוסט 2022תעריפים ומגדירי משימות03/08/2022
6.5חישוב שכר תכנון תחנות כולל שידרוגים ושיפוצים עדכון אוגוסט 2022תעריפים ומגדירי משימות03/08/2022
6.6מגדיר משימות ותעריף ניהול פרויקטים - מהדורה 1.10 מרץ 2022תעריפים ומגדירי משימות10/03/2022
6.7תעריף תכנון פיתוח מתחמים - גירסה 09.4_12.17תעריפים ומגדירי משימות31/12/2017
6.8פרק 19 מערכות חשמל_גירסה 03_12.10תעריפים ומגדירי משימות20/12/2010
6.9מגדיר משימות מסילות_גרסה 06_01.11תעריפים ומגדירי משימות01/01/2011
7.1מפרט טכני מדידות_גרסה 1_09.19מדידות18/09/2019
8.1פרטי תקשורת_גרסה 1.2_05.22תקשורת14/06/2022
8.2מפרט טכני מיוחד - תשתיות תקשורת והנחת כבלים 2022תקשורת14/06/2022
8.3תכנון וביצוע חציות איתות ותקשורת של מסילותתקשורת14/06/2022
9.1פרוגרמה לתכנון מבנה מסילאיםמסילה וסביבה03/08/2022