שם קובץ
תחומי התכנון
סוג קובץ
1.1הנחיות לעריכה ועיצוב שרטוטים_גירסה 4_02.18_02DSG01מסילותRAR
1.1002TRK08_08.10_מפרט מיוחד לשימוש בחומרים ממוחזרים מבטון גרוס לעבודות עפר של רכבת ישראלמסילותpdf
1.1102TRK09_12.08_הנחיות לתכנון והתקנת תפרי התפשטות בפסיםמסילותpdf
1.1202TRK10_08.04_מפרט לייצור ואספקת רבד חצץ למסילת ברזלמסילותpdf
1.1302TRK11_07.09_הנחיות לתכנון מתקני עצירת רכבותמסילותpdf
1.1402TRK12_11.14_(FWD) בקרת איכות הביצוע של המבנה התחתון של מסילות רכבת בעזרת מכשיר המשקולת הנופלתמסילותpdf
1.1502TRM05_10.08_הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה העליון של מסילות ברזל_חלק במסילותpdf
1.16הנחיות למילוי צינורות נטושים_גירסה 1_01.13מסילותpdf
1.17מפרט חקירת שתית ובדיקות מבנה תחתון של מסילת ברזל ע''י שיטות גיאופיסיות_01.13מסילותpdf
1.18מפרט טכני ליצור ואספקת ציפוי מתחת לחצץ מסילת ברזל_02.14מסילותpdf
1.19מפרט לייצור ואספקת רבד חצץ למנהרות מסילת ברזל_09.06מסילותpdf
1.2הנחיות לתכנון מסילות ברזל_12.17_02TRK01מסילותRAR
1.20מפרט מיוחד להידוק ובקרת איכות חצץ רכבת בעבודות עפר_גירסה 2_01.15מסילותpdf
1.2110.17_ty5826-2.1_מנהור-חלק 2.1_מנהרות לרכבת - תכן מבנה - יסודות התכנון של מנהרותמסילותpdf
1.22מנהרות רכבת - הנחיות לתכנון מנהרות רכבת נוסעים, משא וחומרים מסוכנים_גרסה 2__10.17_19239917מסילותpdf
1.3הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון והעליון של מסילות ברזל_חלק ג_10.10מסילותRAR
1.402SYC01_05.06_מפרט טכני - הצטלבויות והתקרבויות בין קווי חשמל לבין רכבת ישראלמסילותpdf
1.502SYCO3_10.16_הנחיות תכנוניות למערכות חוצות ומקבילות לרצועת רכבת_גירסה 3מסילותpdf
1.602TRK02_05.14_הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון של מסילות ברזל חלק א_גירסה 2מסילותpdf
1.702TRK03_05.14_הנחיות תכנוניות לתכינת המבנה התחתון של מסילות ברזל חלק ב_גירסה 2מסילותpdf
1.802TRK05_10.10_ביקורת הבטחת איכות להסמכת יצרן ותהליך ייצור לחומרי מילוי, מילוי נברר ומצע מבטון גרוס_גירסה 1.2מסילותpdf
1.902TRK06_10.10_הנחיות לביצוע ביקורת הבטחת איכות ליישום חומרי מילוי, מילוי נברר ומצע מבטון גרוסבאתר הביצוע_גירס 1.2מסילותpdf
2.102DRN01_03.15_הנחיות לתכנון ניקוז למסילות ברזל למהירות עד 250 קמ''ש_הידרולוגיה-ניקוז-סחף_גרסה 2ניקוזpdf
2.202DRN04_10.06_הנחיות תכנוניות למעבירי מים ומעברים תחתיים של מסילות ברזלניקוזpdf
2.302DRN05_01.17_פרטי ניקוז רכבת ישראלניקוזpdf
2.4הנחיות לתכנון מאגרי מים בקירבה למסילות רכבת ישראל - כרך א'_גרסה 2_05.16ניקוזpdf
2.5הנחיות לתכנון מאגרי מים בקירבה למסילות רכבת ישראל - כרך ב'_גרסה 2_05.16ניקוזpdf
2.6הנחיות לתכנון ניקוז במתחמים ומסופי מטענים של רכבת_גירסה 1_11.17ניקוזpdf
3.1מנהור- תקן ישראלי_IS5826גשרים וקונסטרוקציותRAR
3.202BRG01_11.09_הנחיות ודרישות לתכנון, יצור, העמסות ניסיון, בדיקות, הרכבה ותחזוקה של תפרי התפשטות בגשרי רכבתגשרים וקונסטרוקציותpdf
3.302EN1991_BS EN 1991-2_2003_Eurocode 1_Actions on structures - Part2_Traffic load and brigesגשרים וקונסטרוקציותpdf
3.402IS1227_09.98_Loads on bridges_Highway bridges - תקן ישראלי 1227_חלק 1 - עומסים בגשרים_גשרי דרךגשרים וקונסטרוקציותpdf
3.502IS5567_07.06_תקן ישראלי 5567 - הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייהגשרים וקונסטרוקציותpdf
3.602IS122701_08.06_הצעת גליון התיקון מס 3 לת''י 1227 חלק 1 - עומסים גשרים_גשרי דרךגשרים וקונסטרוקציותpdf
3.7תקן ישראלי 1227_חלק 3.1 - תכן גשרים_גשרי רכבת - עומסי רכבת ודרישות גיאומטריות_02IS122702_10.17גשרים וקונסטרוקציותpdf
3.8הנחיות לתכנון עמודי תאורה ומצלמה_05.17גשרים וקונסטרוקציותpdf
4.1פרוגראמה מהדורה 7_10.17תחנותRAR
4.2פרטים סטנדרטייםתחנותRAR
5.1הנחיות לצמחיה ברצועת הרכבתנוף ואיכות הסביבהRAR
5.2מדיניות שימורנוף ואיכות הסביבהRAR
5.3הנחיות לתכנון מערכת השקיה לגינון ולשיקום נופי_גרסה 3_11.13נוף ואיכות הסביבהpdf
5.4הנחיות תכנון רכבת ישראל לשיקום נופי - אקולוגי ברכבת ישראל_ביצוע ותחזוקה_מהדורה 2_03.16נוף ואיכות הסביבהpdf
5.5הנחיות לתכנון נופי ופיתוח לתחנות רכבת ישראל_גרסה 5_8.17נוף ואיכות הסביבהpdf
5.6חוברת פרטים סטנדרטיים-פרטי נוף לתחנותנוף ואיכות הסביבהpdf
5.7הנחיות לבנייה משמרת נגר בתחנות רכבת ומתחמי מסילה_מדריך תכנוןנוף ואיכות הסביבהpdf
6.1תעריף תכנון מסילות_גירסה 12.1_03.16תעריפים ומגדירי משימותpdf
6.10מגדיר משימות לתכנון מסילות 2017 פרק 12 גיאולוגיה הנדסית - עדכון ינואר 2018תעריפים ומגדירי משימותpdf
6.11מגדיר משימות תחנות_גרסה 01_01.11תעריפים ומגדירי משימותpdf
6.2תעריף תכנון תחנות_מהדורה 16.0_04.16תעריפים ומגדירי משימותpdf
6.3גיליון עזר לחישוב שכר לניהול - עדכון פברואר 2017תעריפים ומגדירי משימותXLSX