​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

תת"ל 45 א' הינה תכנית עבור הקמה של שני מתחמי תחזוקה עבור צי הנייד במרכז הארץ. הראשון, באזור רג"מ והשני הינו הרחבה של מתחם לוד הקיים. שני מתחמים אלו יתנו את המענה לתחזוקה עבור צי הנייד המתפתח וגדל.


​​​​

​​​​​