​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הפרדה מפלסית 15-תוכנית הקלה