קבצים להורדה עבור סרטון זה: 
דף צביעה עיר ומסילה
דף יצירה רכבת ורקע​דפי יצירה וצביעה להורים ולילדים:

להורדת דפי היצירה