הודעה חשובה

{{ umVm.translationResource.transList.trackWarning }}

{{ umVm.uiParams.noFound }}

{{ strmVm.translationResource.transList.rail_seo_title }} {{ strmVm.translationResource.transList.rail_seo_title }} {{ strmVm.date }}

{{ strmVm.translationResource.transList.termStation }} {{ strmVm.fromStation }}

{{ strmVm.translationResource.transList.infoAboutStation }}
{{ strmVm.translationResource.transList.up_to_station }}

{{ strmVm.translationResource.transList.termStation }} {{ strmVm.destinationStation }}

{{ strmVm.translationResource.transList.infoAboutStation }}

{{ strmVm.date }} {{ strmVm.hour }}

{{ strmVm.translationResource.transList.taarifApprochToBuy }}

{{ strVm.error.errorMessage }}

 • {{ directToShow.date }}

  {{ directToShow.date }} - {{ strVm.translationResource.transList.noResultsForToday }}

  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   {{ strVm.data.directs | departureDate: directToShow }}
  • {{ directToShow.estTime.substring(0, 5) }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_upfrom }}{{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ directToShow.trains[0].platform }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   (+{{ directToShow.trains[0].delay.min }})
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegoing }}{{ directToShow.trains[0].departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegetting }}{{ directToShow.trains[directToShow.trains.length - 1].arrivalTime | dateTimeToTime }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ directToShow.trains[0].trainNumber }}
  {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_switchtrain }} {{ strVm.translationResource.transList.withNoReplace }}
  {{ strVm.translationResource.transList.withReplace }} {{ train.departureTime | dateTimeToTime }}
  {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }} - {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.platform }}
  {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ train.trainNumber }}

  {{ direct.date }}

  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   {{ strVm.data.directs | departureDate: direct }}
  • {{ direct.estTime.substring(0, 5) }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   (+{{ direct.trains[0].delay.min }})
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegoing }}{{ direct.trains[0].departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegetting }}{{ direct.trains[direct.trains.length - 1].arrivalTime | dateTimeToTime }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_upfrom }}{{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ direct.trains[0].platform }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ direct.trains[0].trainNumber }}
  {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_switchtrain }} {{ strVm.translationResource.transList.withNoReplace }}
  {{ strVm.translationResource.transList.withReplace }} {{ train.departureTime | dateTimeToTime }}
  {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }} - {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.platform }}
  {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ train.trainNumber }}
 • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} {{ strVm.translationResource.transList.omesTitleLabel }}{{ strVm.translationResource.transList.omesDesc }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.noOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.noOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.standardOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.standardOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.highOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.highOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.heavyOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.heavyOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.veryHeavyOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.veryHeavyOmes }}
  {{ strVm.translationResource.transList.purchaseVoucher }}
  {{ strVm.translationResource.transList.calculateTariffAndPurchase }}
  {{ strVm.translationResource.transList.substitution }} {{ strVm.translationResource.transList.atStation }} {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }}
  {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ train.trainNumber }}
  {{ strVm.translationResource.transList.timeWait }} {{ train.departureTime | waitingTime : strVm.data.selectedDirectToShow.trains[$index - 1].arrivalTime }} {{ strVm.translationResource.transList.minute }}
   • {{ roadStation.time }}
    {{ strVm.translationResource.station[roadStation.stationNumber] }}
    {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ roadStation.platform }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }} (+{{ train.delay.min }})
   {{ train.departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }}
   {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.platform }}
   {{ strVm.getRelevantOmesAlt(train.omes, train.orignStation) }}
  • {{ stopStation.departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.station[stopStation.stationId] }}
   {{ strVm.getRelevantOmesAlt(train.omes, stopStation.stationId) }}
  • {{ train.arrivalTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.station[train.destinationStation] }}
   {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.destinationPlatform }}
   {{ strVm.getRelevantOmesAlt(train.omes, train.destinationStation) }}
   • {{ roadStation.time }}
    {{ strVm.translationResource.station[roadStation.stationNumber] }}
 • {{ directToShowBack.date }}

  {{ directToShowBack.date }} - {{ strVm.translationResource.transList.noResultsForToday }}

  • > {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   {{ strVm.data.directsBack | departureDate: directToShowBack }}
  • {{ directToShowBack.estTime.substring(0, 5) }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_upfrom }}{{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ directToShowBack.trains[0].platform }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   (+{{ directToShowBack.trains[0].delay.min }})
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegoing }}{{ directToShowBack.trains[0].departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegetting }}{{ directToShowBack.trains[directToShowBack.trains.length - 1].arrivalTime | dateTimeToTime }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ directToShowBack.trains[0].trainNumber }}
  {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_switchtrain }} {{ strVm.translationResource.transList.withNoReplace }}
  {{ strVm.translationResource.transList.withReplace }} {{ train.departureTime | dateTimeToTime }}
  {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }} - {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.platform }}
  {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ train.trainNumber }}

  {{ directBack.date }}

  • > {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   {{ strVm.data.directsBack | departureDate: directBack }}
  • {{ directBack.estTime.substring(0, 5) }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }}
   (+{{ directBack.trains[0].delay.min }})
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegoing }}{{ directBack.trains[0].departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_timegetting }}{{ directBack.trains[directBack.trains.length - 1].arrivalTime | dateTimeToTime }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_upfrom }}{{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ directBack.trains[0].platform }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ directBack.trains[0].trainNumber }}
  {{ strVm.translationResource.transList.trainsearch_switchtrain }} {{ strVm.translationResource.transList.withNoReplace }}
  {{ strVm.translationResource.transList.withReplace }} {{ train.departureTime | dateTimeToTime }}
  {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }} - {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.platform }}
  {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ train.trainNumber }}
 • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} {{ strVm.translationResource.transList.omesTitleLabel }}{{ strVm.translationResource.transList.omesDesc }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.noOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.noOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.standardOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.standardOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.highOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.highOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.heavyOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.heavyOmes }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.omesTitle }} : {{ strVm.translationResource.transList.veryHeavyOmes }}{{ strVm.translationResource.transList.veryHeavyOmes }}
  {{ strVm.translationResource.transList.purchaseVoucher }}
  {{ strVm.translationResource.transList.calculateTariffAndPurchase }}
  {{ strVm.translationResource.transList.substitution }} {{ strVm.translationResource.transList.atStation }} {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }}
  {{ strVm.translationResource.transList.tainNo }} {{ train.trainNumber }}
  {{ strVm.translationResource.transList.timeWait }} {{ train.departureTime | waitingTime : strVm.data.selectedDirectBackToShow.trains[$index - 1].arrivalTime }} {{ strVm.translationResource.transList.minute }}
   • {{ roadStation.time }}
    {{ strVm.translationResource.station[roadStation.stationNumber] }}
    {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ roadStation.platform }}
  • {{ strVm.translationResource.transList.dockTimeDesc }} (+{{ train.delay.min }})
   {{ train.departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.station[train.orignStation] }}
   {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.platform }}
   {{ strVm.getRelevantOmesAlt(train.omes, train.orignStation) }}
  • {{ stopStation.departureTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.station[stopStation.stationId] }}
   {{ strVm.getRelevantOmesAlt(train.omes, stopStation.stationId) }}
  • {{ train.arrivalTime | dateTimeToTime }}
   {{ strVm.translationResource.station[train.destinationStation] }}
   {{ strVm.translationResource.transList.dock }} {{ train.destinationPlatform }}
   {{ strVm.getRelevantOmesAlt(train.omes, train.destinationStation) }}
   • {{ roadStation.time }}
    {{ strVm.translationResource.station[roadStation.stationNumber] }}

{{ tVm.translationResource.transList.findYouContract }}

{{ tVm.data.initContent.contentLabels.TripType_Title }}

{{ tVm.data.initContent.contentLabels.TripType_SubTitle }}

 • {{ travelOption.text }} {{ travelOption.text }}
{{ tVm.stageThreeSetTabIndex() }}

{{ tVm.data.initContent.contentLabels.ProfileTypeSelect_Title }}

{{ tVm.data.initContent.contentLabels.ProfileTypeSelect_SubTitle }}

 • {{ profile.name }}
{{ tVm.stageTwoSetTabIndex() }}

{{ tVm.data.initContent.contentLabels.ContractTypeSelect_Title }}

{{ tVm.data.initContent.contentLabels.ContractTypeSelect_SubTitle }}

 • {{ contractType.ettName }} {{ tVm.isEttDefineOwn(contractType.code) ? tVm.data.selectedProfiles[0].name : tVm.data.initContent.profiles[0].name }}

ERROR