Skip Navigation Linksרכבת ישראל > Israel Railways > Adding trains to the Nahariya– Tel Aviv - HaHagana Line and Changes in the "HaEmek" line

Adding trains to the Nahariya– Tel Aviv - HaHagana Line and Changes in the "HaEmek" line

As of Tuesday October 16, 2018

We added trains in Nahariya – Tel Aviv - HaHagana line:

  • At 06:25 and 07:25 from the Nahariya Station to the Tel Aviv – HaHagana Station.
  • At 16:06 and 17:06 from the Tel Aviv - HaHagana Station to the Nahariya Station.

The trains will stop at the following stations: Nahariya, Acre, Kiryat Motzkin, HaMifrats Central, Haifa Center - HaShmona, Haifa - Bat Galim, Haifa - Hof HaCarmel, Tel Aviv - University, Tel Aviv - Savidor Center, Tel Aviv - HaShalom and Tel Aviv - HaHagana.

Changes to the "HaEmek" line
  • The 06:02 and 07:02 trains departing from the Beit She’an Station will terminate at the Haifa Center - HaShmona Station instead of at the Atlit Station.
  • The 16:22 and 18:22 trains to Beit She’an will commence from the Haifa Center - HaShmona Station instead of from the Atlit Station. 

The trains will stop at the following stations: Beit She’an, Afula, Migdal HaEmek - Kfar Barukh, Yokne’am - Kfar Yehoshu’a, Haifa Center - HaShmona.