Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מכרזים - סבב שני בדיקות ליאת > דף רכבת ישראל - בדיקות סבב 2

מכרזים - סבב שני בדיקות ליאת

דף רכבת ישראל - בדיקות סבב 2

​​​​​​​​​

מפגש מציעים

28/11/2016 בשעה 10:00

מכרז בדיקות ליאת

מסמכים לעיון

בדיקות סבב 2 - בדיקות ליאת

הבהרות

הבהרה כללית

ביצוע בדיקות סבב 2 ליאת

שליחת פנייה להבהרה

שלח מייל לרפרנט של מכרז זה