Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הליך שיתוף הציבור – מדיניות העלאת אופניים וקורקינטים לרכבת

הליך שיתוף הציבור – מדיניות העלאת אופניים וקורקינטים לרכבת


בכוונת רכבת ישראל ומשרד התחבורה לקבוע מדיניות לעניין העלאת אופניים וקורקינטים לרכבת, וזאת על מנת להבטיח את רמת השירות והבטיחות הראויות עבור כלל נוסעי הרכבת, ובפרט נוסעים בעלי מוגבלויות, תוך שקילת האינטרס הציבורי הגלום בשימוש בכלי תחבורה אישיים בין תחנות הרכבת לבין נקודות המוצא והיעד של הנוסעים.
 
פרטי המדיניות המתגבשת מפורטים בטיוטת מסמך המדיניות המצורף

אנו מזמינים אתכם להתייחס לטיוטת המדיניות באמצעות הטופס המקוון, וזאת עד ליום א' 24.11.19 בשעה 22:00.