Skip Navigation Linksרכבת ישראל > פניית גורמי חוץ

פניית גורמי חוץ


כל פניה של גורם חוץ בנוגע לעבודה בשטח הרכבת או בסמוך לו תיעשה בהתאם להנחיות הבאות:

 • פניות בנושא הנחת תשתית, לרבות פניות סטטוטוריות בנושא תשתית הגז, או עבודה מתחת/מעל או במקביל למסילות הרכבת – יש לפנות לגב' אוריה סער בכתובת הבאה:
  ת.ד 8208 רכבת חיפה בת גלים מיקוד 31080.
  פנייתכם תכלול: מכתב מלווה מטעם היזם, טופס בקשה לתיאום הנדסי (ניתן למוצאו באתר הרכבת), 2 סטים של תכניות בהתאם להנחיות הרכבת (קובץ עם הנחיות נמצא באתר) ודיסק  עם קבצים בפורמט PDF-ו DWG.
  מומלץ לוודא עם אוריה סער מסירה ידנית 04-8564383.

 • פניות בנושא סטטוטוריקה והיתרי בניה יש לפנות לגב' אלינה סידלובסקי בכתובת הבאה:
  ת.ד 8208 רכבת חיפה בת גלים מיקוד 31080.
  פנייתכם תכלול: מכתב מלווה מטעם היזם, טופס בקשה לתיאום הנדסי (ניתן למוצאו באתר הרכבת)  סט אחד של תכניות בהתאם להנחיות הרכבת (קובץ עם הנחיות נמצא באתר) ודיסק  עם קבצים בפורמט PDF-ו DWG.
  אישור לקבלת החומרים לרבות מספר תיק רכבתי יינתנו עד 5 ימי עבודה ממועד הגיעה לכתובת הנ"ל.
  מומלץ לוודא עם אלינה סידלקובסקי מסירה ידנית 04-8564495.

 בכל שאלה ניתן לפנות לאוריה סער בטלפון 04-8564383 או במייל [email protected]  או לגב' אלינה סידלקובסקי בטלפון 04-8564495 או במייל [email protected], בהתאם לסוג הפניה.