Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מדד דיוק

מדד דיוק

מדד הדיוק משקף את אחוז הרכבות שהגיעו לתחנות בזמן. המדד מהווה שקלול של דיוק הרכבות החל מהשעה 00:01 של אותו יום.
המדד נקבע על פי סטנדרט אירופי, איחור ייחשב מעל ל-5 דקות בהגעה לתחנות הביניים ולתחנות היעד.
בשל הבדלים טכנולוגיים, הנתונים שמוצגים באתר זה עלולים להיות שונים במעט מהנתונים שמוצגים בעמוד הבית.
שימו לב: 
  • הרכבת יוצאת מן התחנה במועד הנקוב בלוח הזמנים הרשמי. דלתות הרכבת נסגרות כ-15 שניות קודם לכן.
  • רכבות שבוטלו – נחשבות לרכבות שלא הופעלו כלל. זאת בשונה מרכבות שמסלולן שונה או קוצר. 
97.7%
אחוז הדיוק Online
בהגעה לתחנות ביניים
96.8%
אחוז הדיוק Online
בהגעה לתחנות סופיות
284
רכבות שהגיעו בזמן
9
רכבות שאיחרו
34
רכבות שבוטלו