Skip Navigation Linksרכבת ישראל > תגבור רכבות אל ומתחנת כרמיאל בימים חמישי - מוצ"ש, 29.4.21-1.5.21

תגבור רכבות אל ומתחנת כרמיאל בימים חמישי - מוצ"ש, 29.4.21-1.5.21


בהתאם להנחיית משרד התחבורה, תתגבר רכבת ישראל את תנועת הרכבות אל ומתחנת כרמיאל הקרובה להר מירון, ביום חמישי, 29.4.21, יום שישי, 30.4.21 ובמוצאי שבת, 1.5.21.

 • במהלך ימי ההילולה, יתווספו לרכבות הסדירות אשר מופעלות בשעות היום והערב, רכבות מיוחדות שיופעלו בשעות הלילה ובשעות הפעילות, כתגבור לרכבות הסדירות אל תחנת כרמיאל, מיעדים נבחרים עליהם הנחה משרד התחבורה וחזרה מתחנת כרמיאל ליעדים אלה. 
 • משרד התחבורה יפעיל שירותי היסעים משלימים בין תחנת כרמיאל להר מירון ובחזרה, בהם ניתן יהיה להשתמש בהצגת צמיד, אשר יחולק עם הירידה מהרכבת בתחנת כרמיאל. צמיד זה יהיה תקף גם להיסעים חזור מן ההר לתחנת הרכבת. 
 • יודגש כי יישמרו הנחיות הקורונה בדגש על עטיית מסיכת פנים ואף.
 • מומלץ להתעדכן בפרטים המלאים גם ביישומון ובמוקד השירות של רכבת ישראל במספר: 5770*

יום חמישי, 29.4.21:

 • רכבת מספר 8190, תצא בשעה: 19:30 מתחנת ראש העין צפון ותסיים את נסיעתה בתחנת כרמיאל בשעה: 21:30. הרכבת תעצור בתחנות: פ"ת קריית אריה (19:39), בני ברק (19:44). 
 • רכבת מספר 8194, תצא בשעה: 20:41 מתחנת ראש העין צפון ותסיים את נסיעתה בתחנת כרמיאל בשעה: 22:33. הרכבת תעצור בתחנות: פ"ת קריית אריה (20:50), בני ברק (20:55). 
 • רכבת מספר 8195, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 22:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת אופקים בשעה: 01:19 (יום שישי). הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (23:08), הרצליה (23:48), ת"א סבידור מרכז (23:57), אשדוד (00:38, יום שישי), אשקלון (00:47, יום שישי), שדרות (01:00, יום שישי), נתיבות (01:09, יום שישי). 
 • רכבת מספר 8196, תצא מתחנת אופקים בשעה: 20:10 ותסיים את נסיעתה בתחנת כרמיאל בשעה: 23:48. הרכבת תעצור בתחנות: נתיבות (20:17), שדרות (20:27), אשקלון (20:43), אשדוד (20:58), הרצליה (22:03). 
 • רכבת מספר 8100, תצא מתחנת אופקים בשעה: 22:45 ותסיים את נסיעתה בתחנת כרמיאל בשעה: 02:14 (יום שישי). הרכבת תעצור בתחנות: נתיבות (22:52), שדרות (23:02), אשקלון (23:18), אשדוד (23:33), הרצליה (00:25, יום שישי). 
 • רכבת מספר 8197, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 23:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 00:42 (יום שישי). הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (23:38), בני ברק (00:25, יום שישי), פ"ת קריית אריה (00:32, יום שישי).
 • רכבת מספר 8198, תצא בשעה: 23:38 מתחנת ראש העין צפון ותסיים את נסיעתה בתחנת כרמיאל בשעה: 01:30 (יום שישי). הרכבת תעצור בתחנות: פ"ת קריית אריה (23:47), בני ברק (23:52). 


יום שישי, 30.4.21:

 • רכבת מספר 8171, תצא מתחנת כרמיאל בשעה חצות (00:00) בלילה שבין חמישי לשישי, ותסיים נסיעתה בשעה: 02:49 בתחנת אופקים. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (00:38), הרצליה (01:18), ת"א סבידור מרכז (01:27), אשדוד (02:08), אשקלון (02:17), שדרות (02:30), נתיבות (02:39). 
 • רכבת מספר 8173, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 01:00 בלילה שבין חמישי לשישי, ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 02:39. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (01:38), בני ברק (02:22), פ"ת קריית אריה (02:29). 
 • רכבת מספר 8102, תצא מתחנת ראש העין צפון בשעה: 01:43 בלילה שבין חמישי לשישי, ותסיים את נסיעתה בתחנת כרמיאל בשעה: 03:35. הרכבת תעצור בתחנות: פ"ת קריית אריה (01:52), בני ברק (01:57). 
 • רכבת מספר 8175, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 03:00 בלילה שבין חמישי לשישי, ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 04:39. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (03:38), בני ברק (04:22), פ"ת קריית אריה (04:29).
 • רכבת מספר 8177, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 05:00 לפנות בוקר של יום שישי, ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 06:39. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (05:38), בני ברק (06:22), פ"ת קריית אריה (06:29).
 • רכבת מספר 8179, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 06:15 ותסיים נסיעתה את בתחנת אופקים בשעה: 09:04. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (06:53), הרצליה (07:33), ת"א סבידור מרכז (07:42), אשדוד (08:23), אשקלון (08:32), שדרות (08:45), נתיבות (08:54). 
 • רכבת מספר 8181, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 08:15 ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 09:54. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (08:53), בני ברק (09:37), פ"ת קריית אריה (09:44). 
 • רכבת מספר 8183, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 09:15 ותסיים את נסיעתה בתחנת אופקים בשעה: 12:04. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (09:53), הרצליה (10:33), ת"א סבידור מרכז (10:41), אשדוד (11:22), אשקלון (11:31), שדרות (11:44), נתיבות (11:53).
 • רכבת מספר 8195, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 10:15 ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 11:54. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (10:53), בני ברק (11:37), פ"ת קריית אריה (11:44). 


מוצ"ש, 1.5.21:

 • רכבת מספר 8187, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 21:15 ותסיים את נסיעתה בתחנת אופקים בשעה: 00:04 (הלילה שבין שבת לראשון). הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (21:53), הרצליה (22:33), ת"א סבידור מרכז (22:41), אשדוד (23:22), אשקלון (23:31), שדרות (23:44), נתיבות (23:53).
 • רכבת מספר 8189, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 21:42 ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 23:21. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (22:20), בני ברק (23:04), פ"ת קריית אריה (23:11). 
 • רכבת מספר 8191, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 22:15 ותסיים את נסיעתה בתחנת אופקים בשעה 01:05 (הלילה שבין שבת לראשון). הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (22:53), הרצליה (23:33), ת"א סבידור מרכז (23:42), אשדוד (00:23), אשקלון (00:32), שדרות (00:45), נתיבות (00:54).
 • רכבת מספר 8193, תצא מתחנת כרמיאל בשעה: 22:50 ותסיים את נסיעתה בתחנת ראש העין צפון בשעה: 00:29 (הלילה שבין שבת לראשון). הרכבת תעצור בתחנות: חיפה חוף הכרמל (23:28), בני ברק (00:12), פ"ת קריית אריה (00:19).