Skip Navigation Linksרכבת ישראל > אזרחים ותיקים שימו לב!

אזרחים ותיקים שימו לב!

החל מה 1.8.18 ובהתאם להנחיית משרד התחבורה, הנחה בדמי הנסיעה לאזרחים ותיקים תינתן למחזיקי כרטיס רב קו הנושא פרופיל 'אזרח ותיק' בלבד ולא תתאפשר מתן הנחה בדמי הנסיעה על גבי כרטיסי נסיעה מנייר. 
אנו ממליצים לנוסעים שטרם הנפיקו כרטיס רב קו הנושא פרופיל 'אזרח ותיק' להקדים ולעשות כן בעמדות ההנפקה בתחנות הרכבת או בעמדות

"על הקו" הפרושות ברחבי הארץ.


המשך נסיעה נעימה!