Skip Navigation Linksרכבת ישראל > חיילים יקרים

חיילים יקרים

​​​​​​​​​

לרשותכם שירות הסעות מתחנת הרכבת על-פי המפורט בטבלה. ההסעות תפעלנה בשיטת "מלא וסע" או עד 30 דקות המתנה, המוקדם מביניהם. למעט ההסעות של השעה 08:30 שתצאנה בשעה 08:45 , לכל המאוחר. העלייה להסעות מותנית בהצגת תעודת חוגר. נסיעה נעימה!

מס׳ קו

תחנת מוצא

עצירות

תחנת יעד

06:00

06:30

07:00

07:30

08:00

08:30

104נהרייהעכועיר הבה"דים
108

ת. מרכזית

לב המפרץ

 עיר הבה"דים
111חוף כרמל עיר הבה"דים
122בנימינה בנימינהפרדס חנהעיר הבה"דים 
231חדרה עיר הבה"דים  
232נתניה עיר הבה"דים
233בית יהושע עיר הבה"דים
213הרצלייה  עיר הבה"דים   
234ראש העין עיר הבה"דים 
216כפ"ס נורדאוהוד השרון סוקולובעיר הבה"דים 
230ת"א סבידור מרכז עיר הבה"דים✓​


פירוט אודות היסעים מיוחדים ישירות לעיר הבהד"ים ניתן למצוא בתופסים קו​

חשוב לדעת!
 • חיילים זכאים לנסוע ברכבת ישראל ללא השתתפות בעלות הנסיעה. עם זאת, במידה ותרצו לנסוע בקרון שמור, תדרשו לשלם תוספת עלות עבור מקום שמור.
 • הפקת כרטיס נסיעה ברכבת תתאפשר רק באמצעות תעודת חוגר תקינה ובתוקף. אם אין ברשותכם תעודת חוגר תידרשו לשלם מחיר כרטיס מלא.
 • נסיעה ברכבת ללא כרטיס נסיעה תקף (למסלול הנסיעה הרלוונטי) דינה כנסיעה ללא כרטיס נסיעה ותחייב תשלום דמי נסיעה ותוספת לרכישת כרטיס ברכבת.
 • בעת הפקת הכרטיס במכונות הכרטוס חשוב לוודא כי הכרטיס תואם את יעד הנסיעה בפועל. אם ברשותכם כרטיס שאינו תואם את היעד, תידרשו להשלים את עלות הנסיעה.
 • כרטיס לחיפה תקף בכל תחנות חיפה: חוף הכרמל, בת גלים ומרכז השמונה, אך אינו תקף לתחנת לב המפרץ.
 • כרטיס לתל אביב תקף לכל תחנות תל אביב.
 • התשלום עבור כרטיסי הנסיעה משולם ע"י צה"ל ומסתכם במיליוני שקלים מידי חודש. התשלום מתבצע בעת הפקת הכרטיס, גם אם לא נוצל. כרטיס הנסיעה ברכבת תקף עד השעה 23:59 ביום ההפקה. בכדי למנוע בזבוז ו/או אובדן כרטיס, ממומלץ להפיק את כרטיסי הנסיעה בסמוך לביצוע הנסיעה בלבד. לידיעתכם, צה"ל מפעיל בקרה אחר משיכת הכרטיסים, כמויות ומועדי הפקה.
 • הנכם נדרשים להישמע להוראות הפקחים. לידיעתכם, בסמכות הפקחים ליטול את פרטיכם האישיים ובמידת הצורך להעבירם לגורמים הרלוונטיים בצה"ל.
 • מקרים של התנהגות חריגה או בלתי הולמת של חיילים ברכבת, יועברו לטיפול משמעתי ע"י מפקדי היחידות בצה"ל/ משטרה צבאית.

חוגר חסום / לא ניתן להפיק כרטיס

במידה והחוגר חסום או שלא ניתן להפיק כרטיס נסיעה במכונות האוטומטיות:


 • ​טלפון אזרחי: 03-9725002 או טלפון מטכ"לי: 03-644002
 • פנייה למדור במייל האזרחי: tahaz@idf.gov.il​
 • ​​פקס אזרחי: 03-9725169  או פקס מטכל"י: 03-644169​​