Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקת תנועת רכבות הנוסעים בכל רחבי הארץ

הפסקת תנועת רכבות הנוסעים בכל רחבי הארץ


נוסעים יקרים,

בהתאם להחלטת משרד התחבורה, תופסק, החל מהיום (רביעי) בשעה 20:00 ועד הודעה חדשה, תנועת רכבות הנוסעים בכל רחבי הארץ.

אנו ננצל תקופה זו כדי לקדם את  פרויקט הסבת רשת הרכבות לחשמל, ופרויקטי תשתית נוספים ברחבי הארץ,  וכן נאיץ את תחזוקת המסילות וצי הקרונות והקטרים. 
 
אנו מדגישים כי תנועת רכבות המטען, כמו גם תנועת רכבות עבודה, נמשכת. 
אין להיכנס בשום מקרה לשטח המסילה, ואין לחצותה באיזור שאינו מוגדר לחצייה.