Skip Navigation Linksרכבת ישראל > תגבור תנועת הרכבות עבור משתתפי פסטיבל "יותר"

תגבור תנועת הרכבות עבור משתתפי פסטיבל "יותר"

נוסעים יקרים,
בתאריכים 5-7.22 (שלישי - חמישי) יתקיים בפארק הירקון פסטיבל "יותר". בימים אלה, תחנת ת"א האוניברסיטה, הסמוכה לגני יהושע, תתוגבר במנהלים, מאבטחים ודיילים. 
כמו כן, בנוסף לרכבות הסדירות המופעלות מידי ערב,
תתוגבר תנועת הרכבות מתחנת ת"א האוניברסיטה אל מגוון יעדים באמצעות הפעלת רכבות מיוחדות והארכת מסלולן של רכבות סדירות, כך שתעצורנה בתחנות נוספות.
אנו נערכים להפעלת רכבות תגבור נוספות, במידת הצורך ובהתאם לביקושי הנסיעה.

להלן פירוט הרכבות המיוחדות:

יום שלישי, 5.7.22
 • מסלולה של רכבת מספר 135, היוצאת מנהריה בשעה 21:49 ומסיימת את נסיעתה בתחנת נתב"ג יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות פאתי מודיעין ומודיעין מרכז. 
 • מסלולה של רכבת מספר 780, היוצאת מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 22:32 ומסיימת את נסיעתה בתחנת הרצליה יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: בני ברק, פ"ת קריית אריה, פ"ת סגולה, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב. 
 • מסלולה של רכבת מספר 782, היוצאת מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 23:02 ומסיימת את נסיעתה בתחנת הרצליה יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: בני ברק, פ"ת קריית אריה, פ"ת סגולה, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב.
 • מסלולה של רכבת מספר 683, היוצאת מתחנת הרצליה בשעה 22:48 ומסיימת את נסיעתה בתחנת אשקלון יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון אונ', באר שבע מרכז. 
 • תופעל רכבת מיוחדת (מספר 8180) אשר תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה 23:15 ותעצור בתחנות: הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה מערב, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז השמונה, מרכזית המפרץ, קריית חיים, קריית מוצקין, עכו, נהריה (תחנה אחרונה). 
 • תופעל רכבת מיוחדת מספר 8182 אשר תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה 23:35 ותעצור בתחנות הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה מערב, בנימינה, חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים, חיפה מרכז השמונה, מרכזית המפרץ, קריית חיים, קריית מוצקין, עכו, נהריה (תחנה אחרונה).
 • תופעל רכבת מיוחדת (מספר 8699( אשר תצא מתחנת ת"א האוניבסיטה בשעה 23:17 ותעצור בתחנות: ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, צומת חולון, חולון וולפסון, בת ים יוספטל, בת ים קוממיות, ראשל"צ משה דיין, אשדוד עד הלום, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון אונ', באר שבע מרכז (תחנה אחרונה).

יום רביעי, 6.7.22
 • מסלולה של רכבת מספר 135, היוצאת מנהריה בשעה 21:49 ומסיימת את נסיעתה בתחנת נתב"ג יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות פאתי מודיעין ומודיעין מרכז. 
 • מסלולה של רכבת מספר 780, היוצאת מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 22:32 ומסיימת את נסיעתה בתחנת הרצליה יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות בני ברק, פ"ת קריית אריה, פ"ת סגולה, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב. 
 • מסלולה של רכבת מספר 782, היוצאת מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 23:02 ומסיימת את נסיעתה בתחנת הרצליה יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: בני ברק, פ"ת קריית אריה, פ"ת סגולה, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב.
 • מסלולה של רכבת מספר 683, היוצאת מתחנת הרצליה בשעה 22:48 ומסיימת את נסיעתה בתחנת אשקלון יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון אוניברסיטה, באר שבע מרכז. 
 • תופעל רכבת מיוחדת (מספר 8699) אשר תצא מתחנת ת"א האוניבסיטה בשעה 23:17 ותעצור בתחנות: ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, צומת חולון, חולון וולפסון, בת ים יוספטל, בת ים קוממיות, ראשל"צ משה דיין, אשדוד עד הלום, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון אוניברסיטה, באר שבע מרכז (תחנה אחרונה).
 
יום חמישי, 7.7.22
 • תופעל רכבת מיוחדת מספר 8135, אשר תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה 23:21 ותעצור בתחנות: ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, נתב"ג, פאתי מודיעין, מודיעין מרכז (תחנה אחרונה). 
 • מסלולה של רכבת מספר 780, היוצאת מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 22:32 ומסיימת את נסיעתה בתחנת רעננה מערב יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: בני ברק, פ"ת קריית אריה, פ"ת סגולה, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב (תחנה אחרונה). 
 • מסלולה של רכבת מספר 782, היוצאת מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 23:02 ומסיימת את נסיעתה בתחנת רעננה מערב יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: בני ברק, פ"ת קריית אריה, פ"ת סגולה, ראש העין צפון, כפ"ס נורדאו, הוד השרון סוקולוב, רעננה דרום, רעננה מערב (תחנה אחרונה).
 • מסלולה של רכבת מספר 683, היוצאת מתחנת רעננה מערב בשעה 22:48 ומסיימת את נסיעתה בתחנת אשקלון יוארך ויתווספו לה עצירות בתחנות: שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון אונ', באר שבע מרכז. 
 • תופעל רכבת מיוחדת (מספר 8699) אשר תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה 23:17 ותעצור בתחנות ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, צומת חולון, חולון וולפסון, בת ים יוספטל, בת ים קוממיות, ראשל"צ משה דיין, אשדוד עד הלום, אשקלון, שדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע צפון אוניברסיטה, באר שבע מרכז (תחנה אחרונה).