Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה


אנו מביאים לידיעתכם כי לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בתיק ת.צ. (מחוזי – תל אביב) 1196-07, אבנר גבאי נגד רכבת ישראל בע"מ.

מידע נוסף על הסדר הפשרה תוכלו למצוא במסמכים המצורפים: