Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית


אנו מביאים לידיעתכם כי כי בפסק דינו מיום 16.4.2020 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה אשר נחתם בין הצדדים במסגרת בת"צ 48029-03-16 אביגיל ביטון ודוד נחמיאס נ' רכבת ישראל בע"מ ורכבת ישראל מטענים בע"מ.

מידע נוסף על הסדר הפשרה תוכלו למצוא במסמך המצורף: 


הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית 48029-03-16