Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות עכו-נהריה וסגירת קו דימונה-ב"ש צפון בשל עבודות לשדרוג תשתית המסילה

הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות עכו-נהריה וסגירת קו דימונה-ב"ש צפון בשל עבודות לשדרוג תשתית המסילה


בשל הפסקת תנועת הרכבות יחולו השינויים הבאים:

  • הרכבות בקווים נהריה-ב"ש מרכז ונהריה-מודיעין מרכז, תחלנה ותסיימנה נסיעתם בתחנת עכו בשני הכיוונים.
  • תחנת נהריה תהיה סגורה החל מיום ב' 17.6.19 (00:01) ועד יום ה' 20.6.19 (05:00).
  • תחנת דימונה תהיה סגורה החל מיום ב' 17.6.19 (00:01) ועד סיום השירות ביום ו' 21.6.19.

לשירותכם יועמדו שירותי היסעים ללא תשלום

מתחנת נהריה לתחנת עכו

ימים ב'-ד' 17-19.6.19

מדי 20 דק' החל משעה 05:20 ועד השעה 23:20

ימים ב'-ה' 17-20.6.19

00:00, 01:00 , 02:00, 03:00, 03:35, 04:20, 04:50


מתחנת עכו לתחנת נהריה

ימים ב'-ד' 17-19.6.19

מדי 20 דק' החל מהשעה 07:40 ועד השעה 23:40

ימים ב'-ה' 17-20.6.19

02:30, 03:30, 04:30, 05:30, 06:45


מתחנת ב"ש צפון לתחנת דימונה

ימים ב'-ה' 17-20.6.19

07:39, 09:10, 17:56

יום ו' 21.6.19 

08:35, 11:35, 13:35


מתחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון

ימים ב'-ה' 17-20.6.19

06:00, 08:25, 16:15

יום ו' 21.6.19 

07:45, 10:45, 12:45


לשירותכם יתוגבר קו 270 של חברת נתיב אקספרס מהתחנה המרכזית נהריה לחיפה מרכזית המפרץ בשעות הבוקר בין 17-19 ליוני, ימים ב', ג', ד.

שעות יציאת הקו מתחנה מרכזית נהריה: 6:30 ,07:00 ,07:30, 08:00

למידע הנוסף עבור פעילות הקו ניתן לפנות למוקד כל קו של משרד התחבורה בטלפון : 8787* או לאתר חברת נתיב אקספרס 


שירות היסעים נגיש (ללא תשלום):
במידה ושירות ההיסעים הכללי אינו נגיש עבורכם, תוכלו לפנות לצוות התחנה או למוקד תיאום הנסיעות (בטלפון 5770* או באתר) על מנת לקבל שירות חלופי נגיש.


פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.