Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים זמניים בתנועת הרכבות מ\אל תחנת כרמיאל וסגירת תחנות נהריה, כרמיאל ואחיהוד

שינויים זמניים בתנועת הרכבות מ\אל תחנת כרמיאל וסגירת תחנות נהריה, כרמיאל ואחיהוד

בהתאם לכך:


 • בלילה שבין יום ה' (12.9.2019) ועד לכניסת השבת ביום ו' (13.9.2019) תחנת נהריה תהיה סגורה.
 • החל מחצות הלילה שבין יום ה' (12.9.2019) ועד לתחילת שירות הרכבות ביום א' (15.9.2019) בשעה 04:00 לא יפעל שירות הרכבות בקו כרמיאל-חיפה חוף הכרמל. 

להלן פירוט השינויים בתנועת הרכבות:

יום ה' 12.9.19
 • קו מודיעין-נהריה - הרכבות היוצאות מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נהריה בשעות 22:18 ו- 23:18, תסיימנה נסיעתן בתחנת עכו.

יום ו' 13.9.19
 • תחנות הרכבת בנהריה, כרמיאל ואחיהוד תהיינה סגורות.
 • רכבות בקו כרמיאל-חיפה חוף הכרמל לא תופעלנה. 
 • הרכבות בקווים נהריה-באר שבע מרכז ונהריה- מודיעין, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת עכו בשני הכיוונים. 
 • יחולו שינויים בזמני יציאת הרכבות בין תחנות עכו ותל אביב.

מוצ"ש 14.9.19
 • תחנות כרמיאל ואחיהוד תהיינה סגורות.
 • רכבות בקו כרמיאל-חיפה חוף הכרמל- לא תופעלנה.  
 • יחולו שינויים בזמני יציאת הרכבות בקווים: נהריה-באר שבע מרכז ונהריה-מודיעין.

לשירותכם יועמדו שירותי היסעים ללא תשלום

בלילה בין יום ה' 12.9.19 ליום ו' 13.9.19
מתחנת עכו לתחנת נהריה:
24:50, 01:50, 02:30, 03:30, 04:30, 05:35, 06:45 

מתחנת נהריה לתחנת עכו:
23:50, 00:50, 01:50, 02:50, 03:30, 04:20

ביום ו' 13.9.19
מתחנת עכו לתחנת נהריה:
החל מהשעה 07:40 ועד השעה 17:05 – מדי XX:40 ,XX:05  

מתחנת נהריה לתחנת עכו:
החל מהשעה 05:00 ועד השעה 15:00 – מדי  XX:00 ,XX:20

שירות היסעים נגיש (ללא תשלום):
במידה ושירות ההיסעים הכללי אינו נגיש עבורכם, תוכלו לפנות לצוות התחנה או למוקד תיאום הנסיעות (בטלפון 5770* או באתר) על מנת לקבל שירות חלופי נגיש.פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.