Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית ושינויים בתנועת הרכבות

סגירה זמנית ושינויים בתנועת הרכבות

​​בשל עבודות תשתית לשדרוג מסילות והקמת תחנת מזכרת בתיה​​​​​​​​​​​

החל מיום ה' 14.9.17 בשעה 10:00 בבוקר ועד יום א' 17.9.17 בשעה 05:00 בבוקר


 • תפסק תנועת הרכבות בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד. 

 • תחנת קרית גת ותחנת להבים-רהט תהיינה סגורות.


החל מיום ה' 14.9.17 בשעה 22:00 ועד יום א' 17.9.17 בשעה 05:00 בבוקר

 • הרכבות מ/אל כיוון צפון: תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז.

 • הרכבות מתחנות: ראשל"צ הראשונים, רחובות, באר יעקב, יבנה מזרח תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.

 • תחנות: מודיעין מרכז, פאתי מודיעין, נתב"ג, לוד גני אביב וכפר חב"ד תהיינה סגורות.

 • קו ירושלים – הרצליה: הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.

 • קו הוד השרון – ב"ש מרכז יתוגבר. הנוסעים מתחנת אשקלון ומתחנת אשדוד לתחנות ת"א וצפונה, יעלו על הרכבת לכיוון הוד השרון ויחליפו רכבת בתחנת ת"א סבידור מרכז.

 • רכבות לנתב"ג: תפעלנה בין תחנת נהריה ותחנת ת"א סבידור מרכז בשני הכיוונים. שירותי היסעים יעמדו לשירותכם בתחנת ת"א סבידור מרכז ונתב"ג.

 • שירותי היסעים בין תחנת לוד לתחנת נתב"ג יעמדו לשירותכם בימים ו' ומוצ"ש 15.9.17 ו-16.9.17.תנועת הרכבות תחזור לסדרה ב-17.9.17, בלילה שבין מוצ"ש לראשון, הרכבות הראשונות תצאנה מנהריה בשעה 03:13 ומתחנת נתב"ג בשעה 04:53.

שירותי היסעים יעמדו לשירותכם ללא תשלום כמפורט בטבלה מטה.

משרד התחבורה יתגבר את קווי האוטובוסים הסדירים

 

 


שירותי היסעים (ללא תשלום)

יום ה' 14.9.17

תחנת מוצאתחנת יעדעצירה בתחנות בינייםשעת יציאה מתחנת המוצא
ת"א סבידור מרכז​​מודיעין מרכזת"א השלום, ת"א ההגנה, נתב"ג, פאתי מודיעין22:40
23:50
בית שמשת"א השלום, ת"א ההגנה, לוד גני אביב, לוד ורמלה 22:45
אשקלוןת"א השלום, ת"א ההגנה, כפר חב"ד, לוד גני אביב, לוד, באר יעקב, רחובות, יבנה מזרח, אשדוד23:00
רחובותת"א השלום, ת"א ההגנה, כפר חב"ד, לוד גני אביב, לוד, באר יעקב23:00
לודת"א סבידור מרכזלוד גני אביב, כפר חב"ד, ת"א ההגנה, ת"א השלום22:10
ת"א ההגנה, ת"א השלום22:30
23:05
00:05
נתב"גת"א סבידור מרכז 

23:00

00:00

 


יום ו' 15.9.17

 • מתחנת ת"א סבידור מרכז – לתחנת נתב"ג שירותי ההיסעים יצאו מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעות: 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 ,​ 05:50, 06:45, 07:45, 08:45, 09:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:10

 • מתחנת נתב"ג – לתחנת ת"א סבידור מרכז שירותי ההיסעים יצאו מתחנת נתב"ג בשעות: 00:53, 01:53, 02:53, 03:53, 04:53, 05:38, 06:38, 07:38, 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 12:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38

 • מתחנת לוד – לתחנת נתב"ג שירותי ההיסעים יצאו מתחנת לוד בשעות: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30

 • מתחנת נתב"ג – לתחנת לוד שירותי ההיסעים יצאו מתחנת נתב"ג בשעות: 07:05, 08:05, 09:05, 10:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05

 

מוצ"ש 16.9.17 – יום א' 17.9.17 

 • מתחנת ת"א סבידור מרכז - לתחנת נתב"ג שירותי ההיסעים יצאו מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעות: 22:27, 23:27, 00:06, 01:42, 02:42, 03:42, 04:42

 • מתחנת נתב"ג - לתחנת ת"א סבידור מרכז שירותי ההיסעים יצאו מתחנת נתב"ג בשעות: 21:38, 22:38, 23:35, 00:53, 01:53, 02:53, 03:53, 04:53

 • מתחנת לוד – לתחנת נתב"ג שירותי ההיסעים יצאו מתחנת לוד בשעות: 21:50, 22:00, 23:00​

 • ​מתחנת נתב"ג – לתחנת לוד שירותי ההיסעים יצאו מתחנת נתב"ג בשעות: 22:15, 22:55, 23:55


תגבור קווי אוטובוסים סדירים   

תחנת מוצאיעדקומפעילהערות
תחנת ת"א סבידור מרכזבאר שבע​380 מטרופולין

יצא ממסוף ארלוזורוב

 

קריית גת375 מטרופולין
בית שמש412 סופרבוס
מודיעין111 קווים
לוד460קווים
רחובות274אגדיצא מתחנת האוטובוס בדרך נמיר/ארלוזורוב
תחנת ההגנהרחובות274אגדיצא מתחנת האוטובוס תחת גשר ההגנה, רחוב החרש
לוד460קוויםיצא מרחוב לוינסקי/צמח דוד
באר שבע370מטרופוליןיצא מתחנה מרכזית, קומה 6
תחנת השלוםלוד460קוויםיצא מרחוב מנחם בגין (מול קניון עזריאלי)
רחובות274אגד
קריית גת375מטרופולין
תחנת לוד

ת"א מסוף 2000,

דרך תחנה מרכזית

460קוויםיצא מרחוב יוספטל
תחנת רחובותתחנות תל אביב274אגדיצא מרחוב הרצל/אופנהיימר
תחנת באר שבעתל אביב380מטרופוליןיסתיים בתחנת סבידור מרכז
תל אביב370מטרופוליןיסתיים בתחנה המרכזית החדשה
בית שמש
446אגדיעצור בצומת שמשון, יש להחליף אוטובוס לתוך בית שמש

תחנת בית שמשתל אביב412סופרבוסאיסוף ברחבי העיר בית שמש
באר שבע446אגדיצא מצומת שמשון
לוד411סופרבוס

האוטובוס יעצור ברמלה,

יש להחליף לקו 247 של קווים או לקו 244 של אגד להמשך נסיעה ללוד

 

 

לקבלת מידע מפורט לגבי זמנים ותדירויות האוטובוסים, מסלול ושעות היציאה וההגעה יש לפנות למוקד כל קו 8787* | אפליקציית כל קו | אתר משרד התחבורה​

 

 

שימו לב!

לקוחות בעלי כרטיס תקופתי (גמיש 7, גמיש 30) שהינם בתוקף במהלך סגירת המקטע ושאחת או יותר מהתחנות הסגורות נכללות בו, זכאים לפיצוי.


 • הפיצוי הינו הארכת תקופת כרטיס הנסיעה הקיים בהתאמה למספר הימים בהם כרטיס הנסיעה היה בתוקף ומקטע הנסיעה היה סגור.

 • את הפיצוי יש להטעין במכונות האוטומטיות ובקופות עד יום לאחר תום תקופת הכרטיס. לאחר מכן, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.